.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Posty związane z hasłem ‘Ubezpieczenie przed zbiciem szyb’

Ubezpieczenie szyb samochodowych w Uniqa

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie szyb samochodowych w Uniqa swoim zakresem obejmuje szybę przednią, tylnią oraz boczne. Ubezpieczyć można każdy samochód osobowy, ciężarowo-osobowy lub ciężarowy z ładownością nie przekraczającą – 3,5 tony. Samochód podlegający ubezpieczeniu nie może przekraczać 20 lat.

czytaj dalej

Jest to ubezpieczenie szyby przedniej, tylniej oraz bocznych na wypadek wybicia. Ubezpieczyciel pokryje koszt wymiany lub naprawy szyb samochodowych. Z oferty mogą skorzystać osoby, które posiadają samochód osobowy, ciężarowy lub autobus.

Czas trwania standardowej umowy ubezpieczeniowej wynosi 12 miesięcy. PZU dopuszcza również zawarcie umowy na okres krótszy.

Wysokość składki uzależniona jest od czasu trwania umowy ubezpieczeniowej, typu samochodu oraz sumy ubezpieczenia.

Co należy zrobić w razie zaistnienia szkody?

– w przypadku szkody klient ma obowiązek w ciągu 3 dni drogą telefoniczną poinformować PZU o fakcie jej zaistnienia

– zastosować wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie wielkości szkód

– nie dokonywać wymiany lub naprawy szyby na „własną rękę”

– zaprezentować ubezpieczycielowi wszelkie dostępne dowody na temat zaistniałego zdarzenia, które było bezpośrednim powodem wyrządzonych szkód

Likwidacja szkody:

– wszelkie czynności związane z wymianą lub naprawą dokonywane są przez ubezpieczyciela

– ubezpieczony może zlecić naprawę lub wymianę szyby na „własną rękę” jeśli szkoda wynikła poza granicami Polski. W takim przypadku PZU zwróci koszty z tym związane.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odpowiada za pokrycie wszelkich szkód do wysokości sumy ubezpieczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczyciela na drodze konsultacji z klientem.  Ubezpieczyciel ustalił minimalną i maksymalną możliwą sumę ubezpieczenia szyb auta wynoszącą 1000 zł i 10 000 zł. W przypadku wypłaty środków w celu pokrycia szkody, suma ubezpieczenia jest zmniejszana o kwotę wypłaty.

W przypadku, jeśli w okresie trwania jednej umowy nastąpi 2 lub kolejne szkody, PZU pokryje koszt wymiany lub naprawy w wysokości 70%. Pozostałe 30% będzie musiał pokryć klient.

W jakich przypadkach nie otrzymamy odszkodowania?

– nie otrzymamy żadnych pieniędzy z tytuły wykupionej polisy, jeśli zaistniała szkoda nastąpiła w efekcie wyjątkowego niedbalstwa lub celowego uszkodzenia szyby przez ubezpieczonego.

– szkoda zaistniała w trakcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– kierujący pojazdem nie miał do tego prawem wymaganych uprawnień

– kierujący zbiegł z miejsca wypadku

– samochód nie miał aktualnych badań technicznych, był niezarejestrowany lub nie miał ważnego dowodu rejestracyjnego

– samochód został uszkodzony w trakcie popełniania przestępstwa

– uszkodzenia zostały spowodowane na skutek wojny

– samochód posiadał wady fabryczne, które przyczyniły się do powstania szkody

– samochód nie był właściwie użytkowany lub szkoda powstała w trakcie naprawiania pojazdu

– samochód był używany do jazd wyścigowych

Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody eksploatacyjne oraz szkody wywołane na elementach nie będących szybami samochodowymi.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli klient dokonał naprawy we własnych zakresie z pominięciem PZU.

Ten rodzaj ubezpieczenia w ofercie Warty nosi nazwę Warta Auto-Szyby. Jest to ubezpieczenie szyb samochodowych przed skutkami działań  innych osób, nacisku siły mechanicznej, działań sił natury, wybuchu, pożaru oraz chemicznych i termicznych czynników.

Ubezpieczyć  można samochody młodsze niż 20 lat, które posiadają polskie tablice rejestracyjne. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze naszego kraju. Czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta zapłaci za finansowe skutki uszkodzenia szyby przedniej,  tylniej lub bocznej. Ubezpieczyciel zwraca sumę, które pokryje wszelkie koszty wymiany lub naprawy szyby/szyb.

Całkowita suma ubezpieczenia szyb wynosi 2000 złotych. W ciągu trwania umowy może nastąpić  więcej, niż jedna szkoda, która zostanie pokryta. Pokryte zostaną wszelkie szkody do kwoty 2000 złotych.

Skorzystanie z pieniędzy z ubezpieczenia szyb nie powoduje utraty zniżek z ubezpieczenia AC. W przypadku, gdy nastąpiło zniszczenie samych szyb samochodowych, można wypłacić odszkodowanie z Warta Auto-Szyby bez konieczności korzystania z AC i zmniejszenia zniżek tego ubezpieczenia.

Warta podpisze umowę ubezpieczeniowa, jeśli w momencie jej zawarcia wszystkie szyby samochodowe są bez jakichkolwiek uszkodzeń. Ubezpieczyciel nie wymaga zdjęć, przed zawarciem umowy.

Klient informuje Wartę o zaistniałym uszkodzeniu poprzez Centrum Alarmowe. Warunkiem jest zgłoszenie faktu zaistnienia szkody nie później, niż na 2 doby po zdarzeniu. Po zgłoszeniu pracownik ubezpieczyciela skontaktuje się w celu omówienia szczegółów odszkodowania.

Na kliencie spoczywa obowiązek dokonania wymiany lub naprawy szyb w firmie Autoglass Jaan, ponieważ z tą firmą Warta ma podpisaną umowę. Ubezpieczyciel zapewnia, że jest to firma profesjonalna, która dokonuje wymiany na szyby oryginalne i nowe.

Pieniądze za wymienioną szybę przelewane są przez Wartę na konto firmy Autoglass Jaan.  Naprawa może nastąpić również poza firmą Autoglass Jaan w niektórych przypadkach. W takim wariancie Warta wypłaca odszkodowanie na podstawie dostarczonej faktury.

Więcej szczegółów można uzyskać w regulaminie ubezpieczenia Warta Auto-Szyby.