.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Posty związane z hasłem ‘Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków’

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW w PZU

opublikowane przez admin

Ubezpieczeniu NNW podlegają następstwa nieszczęśliwych wypadków, które są wynikiem kierowania ubezpieczonego samochodu, powstały w trakcie jego naprawy, w czasie wsiadania, wysiadania, przebywania w środku, załadunku lub tankowania.  W szczegółowym regulaminie można znaleźć, jeszcze inne, bardziej szczegółowe sytuacje. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, jak również poza jej granicami.

Suma ubezpieczenia

Ustalana jest w trakcie uzgodnień klienta z PZU, jako wielokrotność kwoty – 1000 złotych. Suma ubezpieczenia nie może być niższa od 5000 złotych, jak również wyższa od 100 000 złotych.

Wysokość odszkodowania

W przypadku doznania 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaca całą sumę ubezpieczenia. W przypadku mniejszego niż 100% uszczerbku, wypłacany jest procent  sumy ubezpieczenia wprost proporcjonalny do procenta uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo – 60% uszczerbku na zdrowiu będzie skutkowało wypłatą – 60% sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci, PZU wypłaci całą sumę ubezpieczenia.

Okresowa niezdolność do pracy wynikła z wypadku skutkuje wypłatą 1 promila sumy ubezpieczeniowej za każdy dzień niezdolności, przy czym nie dłużej niż przez 60 dni. Ponadto ubezpieczyciel zwróci koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych do 10% sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 10 000 złotych.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli kierujący pojazdem nie posiadał prawem wymaganych uprawnień, był pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, prowadził pojazd niezarejestrowany lub nieposiadający aktualnego dowodu rejestracyjnego. Ponadto odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli pasażer był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przyczynił się do spowodowania nieszczęśliwego zdarzenia lub wiedział o kierowcy, który kierował pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W regulaminie umowy ubezpieczenia NNW można znaleźć jeszcze inne sytuacje i bardziej szczegółowe warunki.

Ubezpieczenie NNW w Allianz

opublikowane przez admin

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca i ewentualni pasażerowie ubezpieczonego samochodu. Allianz pokryje koszty następstwa nieszczęśliwego wypadku, który jest skutkiem związanym z prowadzeniem ubezpieczonego samochodu. Ponadto odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli zdarzenie nastąpiło podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu, w trakcie jego załadunku lub wyładunku, podczas postoju, naprawy lub zatrzymania.

Czas trwania ubezpieczenia NNW wynosi 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia

Klient może wykupić ubezpieczenie na jedną z 4 sum ubezpieczenia, wynoszących odpowiednio –  10 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 złotych. Należy zaznaczyć, że suma ubezpieczenia nie jest dzielona pomiędzy kierowcę i pasażerów. Oznacza to, że każdej osobie znajdującej się w samochodzie podczas wypadku może zostać wypłacona cała kwota ubezpieczenia.

Koszt polisy NNW

Wysokość składki uzależniona jest od sumy ubezpieczenia. Poniżej przedstawimy koszt ubezpieczenia w różnych wariantach dla kierowcy i pasażerów (łącznie do 5 osób)

Suma ubezpieczenia Koszt ubezpieczenia
10 000 zł 50 zł
30 000 zł 130 zł
50 000 zł 220 zł
100 000 zł 440 zł

.

W jakiej wysokości otrzymamy odszkodowanie?

Ubezpieczony otrzymuje procent sumy ubezpieczenia proporcjonalny do procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku uszczerbku powyżej 90%, ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w wysokości podwójnej sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci wypłacana kwota wynosi – % sumy ubezpieczenia.