.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Większość kierowców główną uwagę skupia na opłacaniu polisy OC i AC, zapominając o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku braku badań technicznych samochodu.

czytaj dalej

Co może być objęte polisą ubezpieczeniową?

Ubezpieczeniu Mini Car Assistance mogą podlegać samochody osobowe, ciężarowo-osobowe, ciężarowe o ładowności nie przekraczającej  3,5t, motocykle o pojemności silnika powyżej 50cm3, przyczepy kempingowe oraz przyczepy, których ładowność nie przekracza 500 kg. Ubezpieczenie Mini Car Assistance, klient otrzymuje nieodpłatnie do ubezpieczenia OC.

czytaj dalej

Ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe, jednakże w wielu sytuacjach bywa przydatne, a w innych nawet konieczne. W przypadku samochodu zakupionego na kredyt lub w leasingu, bank wymaga zakupienia ubezpieczenia AC. W poniższym artykule postaramy się zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze aspekty związane z tym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie AC w przeciwieństwie do OC nie różni się tylko ceną nabycia, lecz także czynnikami takimi jak np..:  zakres ochrony ubezpieczeniowej, suma ubezpieczenia, udział własny ubezpieczonego, sposób wypłaty odszkodowania oraz wyłączeniami odpowiedzialności. W przypadku OC, zakup najtańszego jest sensowy, jednakże odnośnie AC, zasada ta się już nie zawsze sprawdza.

Klient wykupując w danym towarzystwie ubezpieczenie OC, nie musi jednocześnie zakupywać AC. Klienci  zazwyczaj kupują ubezpieczenie OC i AC w pakiecie, co nie zawsze jest opłacalne, mimo często stosowanych zniżek za zakup ubezpieczenia razem.

Czym są ogólne warunki ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia OC jest zawsze taki sam, ponieważ jest zapisany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczyciel nie może dowolnie zmienić. W przypadku autocasco, zakres ubezpieczenia zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia w umowie. Z tego powodu poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w dowolny sposób tworzą zakres ubezpieczenia AC. Niektóre towarzystwa dopuszczają za dodatkową opłatą jego rozszerzenie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują kilka poziomów ubezpieczenia autocasco. Najtańszy najczęściej swoim zakresem nie obejmuje odpowiedzialności za ewentualną kradzież pojazdu. Chcąc się zabezpieczyć na wypadek kradzieży należy wybrać pakiet pełny, który jest droższy.

Wyłączenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zakłady ubezpieczeń w celu wyłączenia swojej odpowiedzialności za niektóre sytuacje stosują tzw. „wyłączenia” zawarte w umowie. W ten sposób nie biorą na siebie odpowiedzialności za zdarzenia, które są w nich zawarte. Z tego powodu, warto dokładnie czytać tę część umowy ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Odgrywa ona zasadnicza rolę w każdym ubezpieczeniu autocasco. Suma ubezpieczenia określa górną finansową granice do której odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe. Powinna w sposób realny być proporcjonalna do wartości samochodu. Ze zrozumiałych przyczyn, im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka na AC. W praktyce bardzo rzadko wypłacana jest cała suma ubezpieczenia, chyba, że dany klient wykupił opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia. Taka opcja gwarantuje wypłatę całej sumy ubezpieczenia w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Generalnie nie ma sensu przeszacowywanie sumy ubezpieczenia, ponieważ zazwyczaj jedynym skutkiem takiego działania jest wyższa składka. Oczywiście niedoszacowanie sumy ubezpieczenia również jest niekorzystne, ponieważ w razie wypadku może nie pokryć całkowitych strat.

Udział własny

Na sumę ewentualnego odszkodowania, jak również wysokość składki wypływ ma udział własny. Jest to zawarta w warunkach ubezpieczenia (wartościowo lub procentowo) część ewentualnej szkody, która będzie pokryta przez klienta. W ten sposób towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają zakres własnej odpowiedzialności. Suma wypłacanego odszkodowania będzie pomniejszona o wartość udziału własnego klienta. Za dodatkową opłatą można go znieść.

Franszyza integralna

Jest to wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego za niewielkie szkody, które nie przekraczają 500 złotych lub 1% sumy ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu ubezpieczyciele eliminują z zakresu swojej odpowiedzialności wszelkie niewielkie szkody.

Pamiętajmy, że wszelkie ubezpieczenia będą obowiązywały, jeśli do towarzystwa ubezpieczeniowego dostarczymy elementy zadeklarowane w umowie, jak np.: kluczyki, sterowniki, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny itp.

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW w PZU

opublikowane przez admin

Ubezpieczeniu NNW podlegają następstwa nieszczęśliwych wypadków, które są wynikiem kierowania ubezpieczonego samochodu, powstały w trakcie jego naprawy, w czasie wsiadania, wysiadania, przebywania w środku, załadunku lub tankowania.  W szczegółowym regulaminie można znaleźć, jeszcze inne, bardziej szczegółowe sytuacje. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, jak również poza jej granicami.

Suma ubezpieczenia

Ustalana jest w trakcie uzgodnień klienta z PZU, jako wielokrotność kwoty – 1000 złotych. Suma ubezpieczenia nie może być niższa od 5000 złotych, jak również wyższa od 100 000 złotych.

Wysokość odszkodowania

W przypadku doznania 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaca całą sumę ubezpieczenia. W przypadku mniejszego niż 100% uszczerbku, wypłacany jest procent  sumy ubezpieczenia wprost proporcjonalny do procenta uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo – 60% uszczerbku na zdrowiu będzie skutkowało wypłatą – 60% sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci, PZU wypłaci całą sumę ubezpieczenia.

Okresowa niezdolność do pracy wynikła z wypadku skutkuje wypłatą 1 promila sumy ubezpieczeniowej za każdy dzień niezdolności, przy czym nie dłużej niż przez 60 dni. Ponadto ubezpieczyciel zwróci koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych do 10% sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 10 000 złotych.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli kierujący pojazdem nie posiadał prawem wymaganych uprawnień, był pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, prowadził pojazd niezarejestrowany lub nieposiadający aktualnego dowodu rejestracyjnego. Ponadto odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli pasażer był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przyczynił się do spowodowania nieszczęśliwego zdarzenia lub wiedział o kierowcy, który kierował pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W regulaminie umowy ubezpieczenia NNW można znaleźć jeszcze inne sytuacje i bardziej szczegółowe warunki.

Ubezpieczenie NNW w Allianz

opublikowane przez admin

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca i ewentualni pasażerowie ubezpieczonego samochodu. Allianz pokryje koszty następstwa nieszczęśliwego wypadku, który jest skutkiem związanym z prowadzeniem ubezpieczonego samochodu. Ponadto odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli zdarzenie nastąpiło podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu, w trakcie jego załadunku lub wyładunku, podczas postoju, naprawy lub zatrzymania.

Czas trwania ubezpieczenia NNW wynosi 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia

Klient może wykupić ubezpieczenie na jedną z 4 sum ubezpieczenia, wynoszących odpowiednio –  10 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 złotych. Należy zaznaczyć, że suma ubezpieczenia nie jest dzielona pomiędzy kierowcę i pasażerów. Oznacza to, że każdej osobie znajdującej się w samochodzie podczas wypadku może zostać wypłacona cała kwota ubezpieczenia.

Koszt polisy NNW

Wysokość składki uzależniona jest od sumy ubezpieczenia. Poniżej przedstawimy koszt ubezpieczenia w różnych wariantach dla kierowcy i pasażerów (łącznie do 5 osób)

Suma ubezpieczenia Koszt ubezpieczenia
10 000 zł 50 zł
30 000 zł 130 zł
50 000 zł 220 zł
100 000 zł 440 zł

.

W jakiej wysokości otrzymamy odszkodowanie?

Ubezpieczony otrzymuje procent sumy ubezpieczenia proporcjonalny do procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku uszczerbku powyżej 90%, ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w wysokości podwójnej sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci wypłacana kwota wynosi – % sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC nie jest obligatoryjne, aczkolwiek jest przydatne w wielu sytuacjach. Ochronie ubezpieczeniowej mogą podlegać pojazdy mechaniczne zarejestrowane na obszarze Polski, a także wszelkie ich dodatkowe wyposażenie.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia takie jak np.: kradzież samochodu lub jego podstawowego wyposażenia, kradzież wyposażenia dodatkowego (za dodatkową opłatą), rabunek, uszkodzenia spowodowane działaniem osób trzecich,  działania niekorzystnych zjawisk przyrodniczych, wybuch, wykorzystanie samochodu w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego itp.

Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, jak również pozostałych państw europejskich oprócz Turcji. Na obszarze Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii,  niektóre zdarzenia zostały wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Pozytywne strony ubezpieczenia AC w UNIQA

– opcja indywidualnego dostosowania ubezpieczenia

– możliwość wykupienia ubezpieczenia autocasco bez jednoczesnego obowiązku wykupienia OC

– możliwość ubezpieczenia samochodu do 15 lat od daty produkcji

– nieodpłatny pakiet assistance

– możliwość dopisania do umowy różnych ryzyk, które będą dostosowane do indywidualnych preferencji klienta

– możliwość wyeliminowania amortyzacji w sumie ubezpieczeniowej

UNIQA twierdzi, że wypłaci odszkodowanie w ciągu 30 dni od zaistnienia szkody. Ponadto w przypadku zakupienia autocasco, oferuje zniżki na inne produkty ubezpieczeniowe.

Koszt ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników, ale do najważniejszych należą:

– suma i zakres ubezpieczenia

– miejsce, gdzie zamieszkuje właściciel samochodu

– forma płatności składki

– rodzaj samochodu

– marka i wiek samochodu

– wieku właściciela

– sposobu użytkowania samochodu

– kontynuacji umowy ubezpieczeniowej

– i inne

Orientacyjny koszt ubezpieczenia AC w UNIQA według przykładowych założeń

Samochód: Citroen C4 Gr. Picasso 1.8 SX Pac, 92 kW man 5, rok produkcji: 2007, benzyna, data pierwszej rejestracji: 26-04-2007, przebieg: 50 000 km, używany w celach prywatnych, posiada więcej niż 4 drzwi, nie posiada wyposażenia dodatkowego oraz innych współwłaścicieli.

Historia ubezpieczenia

Samochód był ubezpieczony na OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym przy zniżce 30%, brak szkód zgłoszonych na OC w ciągu ostatniego roku, samochód był ubezpieczony na AC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym przy zniżce 30%, brak szkód zgłoszonych na AC w ciągu ostatniego roku, poprzednia umowa nie została wypowiedziana, klient nie posiada innego ubezpieczenia w UNIQA ze składką powyżej 100 zł, klient nie posiada karty kredytowej VISA UNIQA Coobrand.

Klient

Urodzony w 1975 roku, jest mężczyzną, posiada prawo jazdy od 1995 roku i mieszka w Warszawie.

Orientacyjny koszt ubezpieczenia autocasco (1 rata): 2269 zł

Orientacyjny koszt ubezpieczenia OC (1 rata): 1241 zł

Towarzystwa ubezpieczeniowe rozpoczęły podnoszenie cen polis ubezpieczenia OC i AC. Ponadto ostrzegają, że może to być dopiero początek podwyżek. W Polsce ceny ubezpieczeń samochodowych są stosunkowo niskie w porównaniu z krajami sąsiednimi. Niestety w najbliższym czasie sytuacja będzie się zmieniała na niekorzyść polskich kierowców.

Ubezpieczyciele przyszłe podwyżki uzasadniają przede wszystkim planowaną podwyżką VAT-u. Zwiększenie tego podatku bardzo niekorzystnie wpłynie na sytuację finansową firm ubezpieczeniowych. Szczególne znaczenie będzie miała podwyżka kosztów naprawy w warsztatach samochodowych. Spowoduje to zwiększanie sum wypłacanych odszkodowań. Z całą pewnością należy się liczyć, że ubezpieczyciele zwiększenie kosztów przerzucą na kierowców.

Zwiększenie obciążeń podatkowych przełoży się również na inne segmenty działalności firm ubezpieczeniowych, jak np.: wyższe koszty kampanii reklamowych, które stanowią dużą część kosztów ich działalności.

Dodatkowym elementem, który będzie miał wpływ na ceny ubezpieczenia OC jest zwiększenie składki wpłacanej Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Instytucja ta wypłaca odszkodowania za zdarzenia drogowe spowodowane przez osoby, które nie wykupiły obligatoryjnego ubezpieczenia OC. W obecnym czasie składka wynosi 0,7%, zaś ma wzrosnąć do 1%.

Ubezpieczyciele wzrost cen tłumaczą również srogą zimą i letnimi powodziami. Niekorzystne zjawiska przyrodnicze spowodowały skokowy wzrost wartości wypłacanych ubezpieczeń OC. Z całą pewnością ubezpieczyciele będą chcieli powetować sobie straty podwyżką ceny OC i AC.

Czy w takim wypadku już niedługo najtańsze OC będzie całkiem drogie?

Do tej pory skokowa podwyżka cen była hamowana przez bardzo silną konkurencję na rynku ubezpieczeniowym. Konkurowanie ceną rozpoczęły towarzystwa sprzedające polisy przez internet i telefon, jednakże w obecnym momencie nawet silna konkurencja może nie powstrzymać wzrostu cen. Większość firm traci na ubezpieczeniach OC, więc  nie będą skłonne jeszcze więcej dopłacać.

Nie należy się spodziewać bardzo dużych wzrostów cen, jednakże należy się liczyć, że najtańsze OC może być droższe od kilka procent.

Jest to najnowsza oferta towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa, która jest połączeniem ubezpieczenia OC i AC.

Pozytywne strony ubezpieczenia

– Compensa zniosła udział własny klienta w pokryciu szkody, co oznacza, że wypłaca całą sumę na pokrycie strat

– Kradzież samochodu nie powoduje zmniejszenia zniżek ubezpieczenia autocasco

– Amortyzacja części zamiennych oraz wypłacane wcześniej odszkodowania nie skutkują żadnymi potrąceniami

– wykupując ubezpieczenie klient otrzymuje system DNA, którym znakowany jest samochód

Ubezpieczenie mogą wykupić właściciele samochodów młodszych niż 5 lat i o wartości przekraczającej 20 000 złotych.

Czym jest technologia DNA?

Jest to produkt dostępny na całym świecie, którego właścicielem jest firma DetaDot Technology Ltd. Technologia DNA to innowacyjny sposób, którym znakowane są samochody. System działa poprzez naniesienie laserem tysięcy mikrocząsteczek DNA. Cząsteczki tworzą unikalny 17 cyfrowy kod PIN zawierający dane o właścicielu samochodu.

Usunięcie cząsteczek jest prawie niewykonalne i całą pewnością nieopłacalne. Dzięki temu systemowi nawet część samochodu o większej wartości może zostać bez problemów zidentyfikowana przez policję przez okres 20 lat. Technologia DNA umożliwia wskazanie prawowitego właściciela, co skutkuje brakiem zainteresowania pojazdem przez potencjalnego złodzieja.

Pojazdy zabezpieczone technologią DNA umieszczane są w rejestrze mienia zabezpieczonego systemem DNA, który dostępny jest drogą internetową. Dostęp do niej posiada policja w trakcie poszukiwania ukradzionego pojazdu.

W roku 2005 system uznano za najlepsze zabezpieczenie. Ponadto system wzbudził uznanie Komendy Głównej Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

Szyby 24 to ubezpieczenie szyb samochodowych na wypadek ich wybicia lub innego uszkodzenia na skutek działań osób trzecich, czynników przyrodniczych lub innych.

Zbicie szyby to częsty i stosunkowo uciążliwy problem, którego koszty bywają dosyć wysokie. Pozytywną cechą ubezpieczenia szyb samochodowych jest poczucie bezpieczeństwa za niewielką dopłatę do OC.

Wymiana lub naprawa szyby samochodowej dokonywana jest w warsztacie współpracującej firmy Autoglass Jaan. Link4 może również wysłać specjalny samochód serwisowy za sprawą którego może nastąpić naprawa na miejscu zdarzenia.

Ubezpieczenie szyb może wykupić każda osoba, która jest właścicielem lub użytkownikiem samochodu oraz ma wykupione lub chce wykupić ubezpieczenie OC.

Ochronie ubezpieczeniowej podlegają szyby boczne, czołowa oraz boczne. W przypadku zbicia szyby Link4 pokryje koszt ich wymiany lub naprawy.

Ubezpieczenie można zakupić przez internet lub telefon.

Ubezpieczenie AC w Axa Direct oferowane jest w pakiecie wraz ubezpieczeniem Assistance Baza i Midi.

Autocasco uprawnia do uzyskania odszkodowania w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wraz z bagażem. Zakupienie AC możliwe bez udziału własnego w partycypowaniu szkody lub wariant w którym występuje udział własny klienta w wysokości 15%, 20% lub 25%. W drugiej opcji składka na ubezpieczenie autocasco jest niższa. Maksymalny udział własny klienta nie może być wyższy niż ustalony w trakcie podpisywania umowy.

Czym jest ubezpieczenie Assistance Baza?

W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku drogowego Axa Direct drogą telefoniczną udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy o charakterze informacyjnym.

Ubezpieczyciel poinformuje na temat niezbędnych czynności w razie nieszczęśliwego zdarzenia drogowego, dostępności na danym terenie warsztatów samochodowych,  sposobie złożenia doku netów o odszkodowanie oraz danych adresowych hoteli, stacji paliw, wypożyczalni samochodowych itp.

Na życzenie ubezpieczonego Axa Direct może poinformować bliską osobę o wypadku.

Ponadto w ramach Assistance Baza, ubezpieczyciel odholuje w razie potrzeby samochód z miejsca zdarzenia, a także wyśle swojego przedstawiciela, aby pomógł sporządzić wszelką niezbędną dokumentację.

Co zapewnia ubezpieczenie Assistance Midi?

Assistance Midi gwarantuje szybką pomoc na obszarze Polski w przypadku kradzieży samochodu, jego awarii lub wystąpienia wypadku.

Ponadto ubezpieczyciel gwarantuje holowanie lub naprawę samochodu w miejscu zdarzenia drogowego, wymianę uszkodzonego koła, wynajęcie auta zastępczego oraz pomoc w przypadku zatrzaśnięcia drzwi.

W Axa Direct, klient może skorzystać z szeregu opcji dodatkowych.

Ubezpieczenie autocasco w Allianz wykupić mogą właściciele samochodów zarejestrowanych w Polsce, które nie mają więcej niż 10 lat. Allianz stosuje system indywidualny w przypadku, gdy klient posiada mniej niż 20 samochodów. W przypadku większej liczby ubezpieczyciel stosuje system flotowy.

Ubezpieczenie obowiązujące w następujących sytuacjach:

– strata, kradzież lub zniszczenie samochodu wraz z wyposażeniem

– działanie sił przyrody (np.: powódź, huragan, grad itp. itd.)

– zniszczenie przez inne osoby

– wypadków i innych zdarzenia drogowe

– podobnych do wyżej wymienionych

Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, państw położonych nad morzem śródziemnym (bez Libii i Algierii) i państw europejskich. Na obszarze Białorusi, Rosji, Mołdawii i Ukrainy z ubezpieczenia została wyłączona ewentualna kradzież samochodu.

Allianz nie wypłaci odszkodowania jeśli:

– wartość szkody nie przekracza kwoty wynoszącej – 500 złotych

zdarzenie drogowe było spowodowane przez osobę ubezpieczoną, która była pijana lub pod wpływem innych środków odurzających

– szkody spowodowane zostały na skutek wyjątkowego niedbalstwa lub winy umyślnej klienta

– osoba kierująca samochodem nie posiadała ważnego prawa jazdy lub innych uprawnień wymaganych lub oddaliła się z miejsca wypadku przed przybyciem policji lub innych służb

– prowadzony samochód nie był zarejestrowany lub nie posiadał aktualnych badań technicznych

– samochód został wykorzystany do popełnienia przestępstwa

– szkody wynikły na ogumieniu

– wynikły na skutek wojny, zamieszek lub innych niepokojów społecznych

– były skutkiem trzęsienia ziemi

– były wynikiem udziału w wyścigach samochodowych

– powstały na skutek naturalnego zużycia lub w trakcie naprawy

– powstały w wyposażeniu niezamontowanym na stałe lub niewskazanym we wniosku o ubezpieczenie

Wyżej zostały wymienione tylko najważniejsze przyczyny, które mogą spowodować odmowę wypłaty odszkodowania. W regulaminie ubezpieczenia znajdują się również inne, które mogą wpłynąć na odmowę.

Na jakiej podstawie ustalana jest składka ubezpieczenia AC?

Wysokość składki OC ustalane jest na podstawie czynników takich jak np.: marka i wartość samochodu, wiek samochodu, miejsce zamieszkania kierowcy, wiek kierowcy, zwyżki i zniżki, ilość rat składki, wielkość udziału własnego oraz zakres ubezpieczenia.

Zniżki i zwyżki

Uzyskanie zniżek możliwe jest pod warunkiem kontynuowania ubezpieczenia. Ubezpieczyciel oferuje zniżkę w wysokości 10% w przypadku podpisania kolejnej umowy na ten sam samochód lub nowy w ciągu 30 dni. Allianz może podnieść wysokość składki w przypadku wystąpienia szkody w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Ustalana jest na podstawie wartości rynkowej samochodu. Suma ubezpieczenia stanowi kwotę do jakiej odpowiada ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia wypadku lub innego zdarzenia.

Suma ubezpieczenia zmniejsza się o każdą wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie OC zgodnie w obowiązującymi w Polsce przepisami jest obowiązkowe. Aktualną polisę musi posiadać każdy pojazd, który porusza się po drogach publicznych.

Cechy wyróżniające ubezpieczenie OC w PTU

Zawierając umowę z omawianym towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy, klient dodatkowo i bezpłatnie otrzymuje ubezpieczenie assistance. Szerzej opiszemy assistance w dalszej części artykułu.

PTU udziela zniżki dla klientów, którzy kontynuują umowę na ubezpieczenie OC. Generalnie wysokość składek na OC jest porównywalna do oferty innych ubezpieczycieli, jednakże  PTU udziela wielu dodatkowych zniżek w trakcie naliczania ceny OC. Ubezpieczyciel udziela dodatkowej zniżki za bezszkodową jazdę, za całościowe opłacenie składki, za niski wiek samochodu, za wiek klienta, który przekracza 40 lat oraz inne. Często po uwzględnieniu wszystkich zniżek składka CO schodzi nawet do 30% stawki podstawowej.

Czym jest bezpłatnie dodawane ubezpieczenie assistance do OC?

Ubezpieczenie Assistance dodawane jest w wersji podstawowej dla wszystkich, którzy zdecydowali się wykupić ubezpieczenie OC lub autocasco na okres 12 miesięcy.

Assistance gwarantuje pomoc techniczną na obszarze naszego kraju i Europy. PTU w ramach tego ubezpieczenia może wynająć dla klienta samochód zastępczy na obszarze Polski. Ponadto ubezpieczyciel może udzielić pomocy dla zwierząt i udzielić wszelkich informacji na terenie Polski.

Suma ubezpieczenia assiastance

Naprawa samochodu w miejscu wypadku – 400 zł

Holowanie samochodu do miejsca naprawy lub zamieszkania – 800 zł

Koszt wynajęcia samochodu zastępczego na 1 dzień

Koszt transportu zwierzęcia z miejsca wypadku do osoby, która się nim zajmie lub lecznicy weterynaryjnej

Koszt leczenia zwierzęcia – 1000 złotych

Koszt opieki nad zwierzęciem przez okres maksymalnie wynoszący 1 tydzień do wysokości usług assistance, które świadczy Centrum Alarmowe ubezpieczyciela

Koszty informacyjne do wysokości usług assistance, które świadczy Centrum Alarmowe ubezpieczyciela

O nas

Stworzyliśmy nasz serwis, żeby pomóc ludziom znaleźć najtańsze OC.

Kalendarz

Czerwiec 2023
P W Ś C P S N
« Sie    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...

Newsletter