Aktualnie przeglądasz wpisy z kategorii Warta.

.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Archiwym kategorii ‘Warta’

Ubezpieczenie AC samochodu w Warcie

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, co oznacza, że prawnie nie jest wymagane. Niewątpliwie ubezpieczenie AC jest przydatne i może uchronić przed ekonomicznymi skutkami wielu niekorzystnych następstw.

Warta oferuje omawiane ubezpieczenie w trzech wariantach:

– Mini

– Standard

– Komfort

Poszczególne warianty w wygodny sposób pozwalają wybrać zakres ubezpieczenia według osobistych preferencji każdego klienta. Różne możliwości oprócz zakresu ubezpieczenia różnią się także ceną. Warta wprowadziła możliwość utrzymania fakturowej wartości samochodu przez okres pierwszych 3 lat. Ponadto zostało wprowadzona nowa formuła – „All risk”, która oznacza, że ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia, które nie zostały zapisane w wyłączeniach.

Ubezpieczenie AC Mini

Jest to oferta skierowana do klientów, którzy preferują przede wszystkim niską cenę swojego ubezpieczenia. Skorzystać z niej mogą właściciele samochodów ciężarowych, osobowo-ciężarowych i osobowych, których całkowita masa nie przekracza 3500 kg przy ładowności do 800 kg.

Zakres ubezpieczenia AC Mini

Odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku kradzieży samochodu, szkody częściowej oraz szkody całkowitej. Ubezpieczenie obejmuje tylko szkody, które nastąpiły na skutek czynników losowych takich, jak np.: huragan, powódź, działanie czynnika termicznego, pożar, wybuch i podobne.

Suma ubezpieczenia w AC Mini

Suma ubezpieczenia jest identyczna, jak wartość samochodu w konkretnym czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Każde wypłacone odszkodowanie ją zmniejsza.

Wypłata odszkodowania w AC Mini

Kwota odszkodowania ustalana jest na podstawie kosztów części wykorzystywanych przy produkcji nowych samochodów i pomniejszana o koszty amortyzacji. Ponadto uwzględniany jest koszt godziny roboczej na podstawie średnich stawek zakładów naprawczych, które nie są autoryzowanymi stacjami obsługi. W przypadku standardowej umowy zapisany jest 15% udział w szkodzie klienta, jednakże za dodatkową opłatą można go wyeliminować.

Ubezpieczenie AC Standard

Jest to ubezpieczenia skierowane do osób posiadających wszystkie rodzaje pojazdów. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie nieszczęśliwe zdarzenia, które nastąpiły na obszarze Polski, krajów europejskich, Tunezji, Izraela i Maroka. W tej opcji można skorzystać z szerokiego wachlarza opcji dodatkowych. Przykładowo za dodatkową opłatą można wykupić ubezpieczenie od kradzieży na terenie byłych krajów należących do ZSSR znajdujących się na terenie Europy. Ubezpieczenie podlega formule „All risks”, która oznacza, że zostanie nam wypłacone odszkodowanie za wszelkie zdarzenia, które nie zostały wyłączone w umowie.

Suma ubezpieczenia w AC Standard

Podobnie, jak w przypadku poprzedniego wariantu suma ubezpieczenia wynosi tyle, ile warty jest samochód w konkretnym momencie trwania polisy AC. Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość rezygnacji z redukcji sumy ubezpieczenia, jednakże wymaga za to dodatkowej opłaty.

Wypłata odszkodowania w AC Standard

Kwota jaką otrzymamy w przypadku odszkodowania, ustalana jest na podstawie kosztów części wykorzystywanych przy produkcji nowych samochodów i pomniejszana o zużycie amortyzacyjne. Ponadto w rozliczeniu uwzględniany jest koszt roboczogodziny na podstawie średnich stawek zakładów naprawczych, które nie są autoryzowanymi stacjami obsługi. W przypadku skorzystania opcji zniesienia ubytku wartości, suma odszkodowania ustala jest na podstawie części fabrycznie nowych, które nie są zmniejszane o koszty amortyzacji. Ponadto koszt roboczogodziny ustalany jest na podstawie  stawek średnich stosowanych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

Ubezpieczenie AC Komfort

Skorzystać z tej formy ubezpieczenia mogą właściciele samochodów ciężarowych, osobowo-ciężarowych i osobowych, których całkowita masa nie przekracza 3500 kg przy ładowności do 800 kg. Dodatkowym warunkiem jest wiek pojazdu, który nie może przekraczać 10 lat. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie wypadki i zdarzenia, które nastąpiły na obszarze Polski, krajów europejskich, Tunezji, Izraela i Maroka.

Suma ubezpieczenia w AC Komfort

Suma ubezpieczenia przez całą umowę równa jest wartości samochodu z dnia podpisania umowy. Ponadto nie jest zmniejszana o sumę wypłaconych odszkodowań. Kwota wypłaconego odszkodowania ustalana jest na podstawie cen części montowanych w samochodach nowych. Nie jest zmniejszana o koszt amortyzacji. Koszty pracy wylicza się na podstawie kosztów średnich jednej roboczogodziny w Autoryzowanych Stacji Obsługi.

Pozytywną stroną Autocasco Komfort jest objęcie umową ubezpieczeniową bagażu, który przewożony jest w ubezpieczonym samochodzie. Warta wypłaci odszkodowanie za całkowite zniszczenie lub uszkodzenie bagażu.  Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęta jest ewentualna kradzież samochodu na obszarze państw należących do byłego ZSRR z części europejskiej.

Ten rodzaj ubezpieczenia w ofercie Warty nosi nazwę Warta Auto-Szyby. Jest to ubezpieczenie szyb samochodowych przed skutkami działań  innych osób, nacisku siły mechanicznej, działań sił natury, wybuchu, pożaru oraz chemicznych i termicznych czynników.

Ubezpieczyć  można samochody młodsze niż 20 lat, które posiadają polskie tablice rejestracyjne. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze naszego kraju. Czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta zapłaci za finansowe skutki uszkodzenia szyby przedniej,  tylniej lub bocznej. Ubezpieczyciel zwraca sumę, które pokryje wszelkie koszty wymiany lub naprawy szyby/szyb.

Całkowita suma ubezpieczenia szyb wynosi 2000 złotych. W ciągu trwania umowy może nastąpić  więcej, niż jedna szkoda, która zostanie pokryta. Pokryte zostaną wszelkie szkody do kwoty 2000 złotych.

Skorzystanie z pieniędzy z ubezpieczenia szyb nie powoduje utraty zniżek z ubezpieczenia AC. W przypadku, gdy nastąpiło zniszczenie samych szyb samochodowych, można wypłacić odszkodowanie z Warta Auto-Szyby bez konieczności korzystania z AC i zmniejszenia zniżek tego ubezpieczenia.

Warta podpisze umowę ubezpieczeniowa, jeśli w momencie jej zawarcia wszystkie szyby samochodowe są bez jakichkolwiek uszkodzeń. Ubezpieczyciel nie wymaga zdjęć, przed zawarciem umowy.

Klient informuje Wartę o zaistniałym uszkodzeniu poprzez Centrum Alarmowe. Warunkiem jest zgłoszenie faktu zaistnienia szkody nie później, niż na 2 doby po zdarzeniu. Po zgłoszeniu pracownik ubezpieczyciela skontaktuje się w celu omówienia szczegółów odszkodowania.

Na kliencie spoczywa obowiązek dokonania wymiany lub naprawy szyb w firmie Autoglass Jaan, ponieważ z tą firmą Warta ma podpisaną umowę. Ubezpieczyciel zapewnia, że jest to firma profesjonalna, która dokonuje wymiany na szyby oryginalne i nowe.

Pieniądze za wymienioną szybę przelewane są przez Wartę na konto firmy Autoglass Jaan.  Naprawa może nastąpić również poza firmą Autoglass Jaan w niektórych przypadkach. W takim wariancie Warta wypłaca odszkodowanie na podstawie dostarczonej faktury.

Więcej szczegółów można uzyskać w regulaminie ubezpieczenia Warta Auto-Szyby.

Ubezpieczenie OC samochodu w Warcie

opublikowane przez admin

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta w swojej ofercie posiada szereg produktów bezpośrednio skierowanych do posiadaczy samochodów. Posiadacz pojazdu może wykupić w tym towarzystwie następujące produkty ubezpieczeniowe: OC plus assistance, autocasco (ubezpieczenie AC), ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie NNW, oraz Warta Auto Szyby. Wymienione powyżej ubezpieczenia można wykupić w pakiecie. Poniżej swoją uwagę skupimy na ubezpieczeniu OC, które jest najważniejsze dla każdego posiadacza samochodu.

Ubezpieczenie OC plus usługa assistance

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ubezpieczenie OC jest obligatoryjne (obowiązkowe) dla wszystkich pojazdów mechanicznych. Osoba, która kieruje pojazdem mechanicznym powinna mieć wykupione ubezpieczenie OC oraz posiadać przy sobie zaświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu OC. W prawie zapisane są określone sankcje za brak wykupionego ubezpieczenia OC. Brak ubezpieczenia OC skutkuje surowym mandatem karnym lub odebraniem samochodu do momentu wykupienia ubezpieczenia. Zakres i obowiązki towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku OC, regulowane są prawnie, a więc ubezpieczenie w Warcie ma charakter taki sam, jak w innych towarzystwach.  Czas trwania ubezpieczenia również regulowany jest ustawowo i wynosi 12 miesięcy.

Wykupując ubezpieczenie OC w Warcie, klient nieodpłatnie otrzymuje ubezpieczenie Warta Moto-Assistance. Przysługuje ono dla osób, które posiadają motocykl, samochód osobowy, osobowo-ciężarowy, ciężarowy do 3,5 tony, kempingowy oraz przyczepy, których ładowność nie przekracza 750 kg. Ubezpieczenie Warta Moto-Assistance umożliwia nieodpłatne odholowanie samochodu na wypadek nieszczęśliwego zdarzenie drogowego.

Ubezpieczenie OC poza granicami Polski

Ubezpieczenie to inaczej nazywa się OC Zielona Karta. Jest to oferta w stosunku do osób, które posiadają samochód i przyczepy zarejestrowane na terenie naszego kraju. Ten produkt ubezpieczeniowy gwarantuje pokrycie wszelkich strat i szkód, które zostały wyrządzone innym osobom na obszarze państw zapisanych na certyfikacie Zielonej Karty. Warunkiem wypłacenia odszkodowanie jest udowodnienie, że szkody wynikły z winy posiadacza (kierującego) danym samochodem (ubezpieczonym w Warcie)

Ubezpieczenie na podstawie zielonej karty obowiązuje w następujących krajach: Albania, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Izrael, Iran, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Turcja, Tunezja oraz Ukraina.

Towarzystwo Ubezpieczeń Warta posiada wieloletnią praktykę w zakresie likwidacji szkód powstałych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.