Aktualnie przeglądasz wpisy z kategorii Ubezpieczenia NNW.

.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Archiwym kategorii ‘Ubezpieczenia NNW’

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW w PZU

opublikowane przez admin

Ubezpieczeniu NNW podlegają następstwa nieszczęśliwych wypadków, które są wynikiem kierowania ubezpieczonego samochodu, powstały w trakcie jego naprawy, w czasie wsiadania, wysiadania, przebywania w środku, załadunku lub tankowania.  W szczegółowym regulaminie można znaleźć, jeszcze inne, bardziej szczegółowe sytuacje. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, jak również poza jej granicami.

Suma ubezpieczenia

Ustalana jest w trakcie uzgodnień klienta z PZU, jako wielokrotność kwoty – 1000 złotych. Suma ubezpieczenia nie może być niższa od 5000 złotych, jak również wyższa od 100 000 złotych.

Wysokość odszkodowania

W przypadku doznania 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaca całą sumę ubezpieczenia. W przypadku mniejszego niż 100% uszczerbku, wypłacany jest procent  sumy ubezpieczenia wprost proporcjonalny do procenta uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo – 60% uszczerbku na zdrowiu będzie skutkowało wypłatą – 60% sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci, PZU wypłaci całą sumę ubezpieczenia.

Okresowa niezdolność do pracy wynikła z wypadku skutkuje wypłatą 1 promila sumy ubezpieczeniowej za każdy dzień niezdolności, przy czym nie dłużej niż przez 60 dni. Ponadto ubezpieczyciel zwróci koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych do 10% sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 10 000 złotych.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli kierujący pojazdem nie posiadał prawem wymaganych uprawnień, był pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, prowadził pojazd niezarejestrowany lub nieposiadający aktualnego dowodu rejestracyjnego. Ponadto odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli pasażer był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przyczynił się do spowodowania nieszczęśliwego zdarzenia lub wiedział o kierowcy, który kierował pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W regulaminie umowy ubezpieczenia NNW można znaleźć jeszcze inne sytuacje i bardziej szczegółowe warunki.

Ubezpieczenie NNW chroni ubezpieczonego przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń w okresie obowiązywania okresu umownego.

Ubezpieczenie obowiązuje w przypadku zdarzeń związanych z ruchem samochodu, wsiadaniem i wysiadaniem z niego, przebywaniem wewnątrz oraz w trakcie prac związanych z naprawą na trasie.

Liberty Direct odpowiada tylko do wysokości sumy ubezpieczenia zapisanej w umowie za szkody, które nastąpiły w Polsce i Europie.

Odszkodowanie w przypadku polisy NNW zostanie wypłacone w przypadku odniesienia uszkodzeń ciała osoby ubezpieczeniowej. Ponadto Liberty Direct wypłaci odszkodowanie, jeśli nastąpi zgon osoby ubezpieczonej, jeśli jego przyczyną był nieszczęśliwy wypadek. W przypadku śmierci, która nastąpiła po dwóch latach od zdarzenia odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Ubezpieczenie nie pokryje kosztów związanych z leczeniem, roszczeń o zadośćuczynienie za straty moralne, doznane cierpienie, stracone dochody oraz straty związane z ze zniszczeniem rzeczy należących do poszkodowanego.

Ubezpieczenie NNW obowiązuje na wszystkie osoby, które znajdują się w samochodzie.

Wyłączenia odpowiedzialności Liberty Direct

Nie otrzymamy odszkodowania w przypadku kiedy:

– zdarzenia, które nastąpiło w wyniki wojny, terroryzmu, strajku, rozruchów oraz podobnych sytuacji

– osoba kierująca pojazdem nie miała do tego stosownych uprawnień

– ubezpieczony używał pojazdu do uczestnictwa w wyścigach

– zdarzenie było wynikiem bójki, przestępstwa, zakładu oprócz związanych z obroną własną

– kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– zdarzenia, które powstały poza okresem obowiązywania ubezpieczenia

– zdarzenie powstało w wyniku niedbalstwa ubezpieczonego lub jego celowego działania

Co należy zrobić, jeśli nastąpi nieszczęśliwe zdarzenie?

– zadzwonić na policję i pogotowie

– powiadomić telefonicznie Liberty Direct o zaistniałym zdarzeniu

–  udostępnić ubezpieczycielowi dokumenty i okoliczności związane z nieszczęśliwym zdarzeniem

– wypełnić formularz dotyczący zgłoszenia szkody

– zezwolić Liberty Direct na uzyskanie informacji dotyczącej stanu zdrowia poszkodowanych

Ubezpieczyciel wymaga zgłoszenia szkody w przeciągu 3 dni od jej zaistnienia

Głównym warunkiem wypłacenia odszkodowania jest związek nieszczęśliwego wypadku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Wysokość odszkodowania:

– 100% sumy ubezpieczenia, jeśli nastąpi śmierć osoby ubezpieczonej

– 100% sumy ubezpieczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynoszącym 100% lub więcej

– 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku zdrowia, jeśli całkowity uszczerbek był niższy od 100%

Odszkodowanie jest zmniejszane, jeśli osoba będąca pasażerem była pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i  miało to wpływ na wielkość jego uszczerbku na zdrowiu

Ponadto zostanie mniej wypłaconych pieniędzy, jeśli liczba pasażerów samochodu, który uległ wypadkowi była większa, niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym.