Aktualnie przeglądasz wpisy z kategorii Ubezpieczenia AC.

.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Archiwym kategorii ‘Ubezpieczenia AC’

Ubezpieczenie NNW samochodu w mBanku

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie NNW obowiązuje na przez cały rok na całym świecie. Chroni klienta przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie można zakupić w 3 wariantach:

  1. Ochrona24 Premium

W tym wariancie ubezpieczenie zostanie wypłacone, jeśli nastąpi śmierć w okresie do pół roku od momentu, kiedy nastąpiło nieszczęśliwe zdarzenie. Ponadto ubezpieczyciel pokryje koszt pobytu w placówce zdrowotnej, jeśli wynikła z nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel pokrywa koszt leczenia od 4 dnia pobytu w szpitalu, jednakże nie dłużej niż 90 dni w trakcie każdego 12 miesięcznego czasu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel pokryje do 100 złotych kosztów za każdy dzień pobytu w szpitalu. Suma ubezpieczeniowa na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku wynosi 100 000 złotych. W przypadku śmierci w środku lokomocji jest to 200 000 złotych.

2. Ochrona24 Komfort

Wypłata odszkodowania na wypadek śmierci wynikającej z nieszczęśliwego wypadku oraz pokrycie kosztów leczenia szpitalnego. Ubezpieczyciel pokrywa koszt leczenia od 4 dnia pobytu w szpitalu, jednakże nie dłużej niż 30 dni w trakcie każdego 12 miesięcznego czasu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel pokryje do 100 złotych za każdy dzień pobytu w szpitalu. Suma ubezpieczeniowa na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku wynosi 25 000 złotych. W przypadku śmierci w środku lokomocji jest to  50 000 złotych.

3. Ochrona24 Standard

Ochrona Standard gwarantuje wypłatę odszkodowania na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym zdarzeniem drogowym. Suma ubezpieczeniowa na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku wynosi 10 000 złotych. W przypadku śmierci w środku lokomocji jest to  20 000 złotych.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej oferty mBanku jest posiadania w banku rachunku. Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony.

Na osobie ubezpieczonej w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenie spoczywa obowiązek powiadomienia policji i pogotowia. Ponadto klient powinien udzielić ubezpieczycielowi informacji na temat okoliczności zdarzenia i zezwolić na wszelkie czynności mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Odszkodowanie zostanie wypłacone tylko wtedy, kiedy możliwe będzie ustalenie związku śmierci lub leczenia szpitalnego, a nieszczęśliwym zdarzeniem drogowym. Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie równej sumie ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku zdarzeń, które nastąpiły na skutek wojny, epidemii i skażeń chemicznych.

Ponadto nie należy liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie, jeśli ubezpieczony:

– prowadził pojazd pod wpływem alkoholu

– w sposób świadomy się okaleczył

– próbował popełnić samobójstwo poprzez wypadek drogowy

– zatruł się różnego rodzaju substancjami

– jest chory psychiczne

– prowadził samochód bez stosownych uprawnień

– poddał się zabiegom medycznym, które nie były związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku

Jeśli nastąpił nieszczęśliwy wypadek to należy skontaktować się c Centrum Likwidacji Szkód, które dostępne jest pod następującymi numerami telefonów:

0 801 884 444 lub +48 58 766 34 44

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się regulaminem ubezpieczenia dostępnym u ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie AC samochodu w MTU

opublikowane przez admin

Wykup ubezpieczenia autocasco nie jest obowiązkowy, jednakże czasami warto je mieć. W przypadku tego ubezpieczeniu MTU pokryje szkody za takie zdarzenia, jak np.: kradzież samochodu, wypadek drogowy z innymi pojazdami, zderzenie ze zwierzętami oraz innymi przedmiotami, pożar, zatopienie, wybuch, uszkodzenie spowodowane przez inne osoby oraz inne sytuacje.

Klient w opisywanym zakładzie ubezpieczeniowym może skorzystać z dwóch wariantów ubezpieczenia autocasco.

Pierwszym możliwym wariantem jest wykup ubezpieczenia mini casco. Ten typ AC będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy nastąpi szkoda całkowita samochodu. Jest to tańsze ubezpieczenie od drugiego wariantu, który nosi nazwę maxi casco. Drugi wariant będzie miał zastosowanie, jeśli samochód zostanie ukradziony, ulegnie całościowemu zniszczeniu lub zniszczenia  pojazdu w takim stopniu, że koszt naprawy będzie wyższy, niż 70% pierwotnej wartości samochodu.

W MTU, klient dodatkowo może skorzystać z serwisowego sposobu obliczania szkody. Ponadto możliwe jest zmniejszenie wysokości składki za sprawą dołączenia własnego udziału klienta. W MTU w przypadku samochodów nowych utrzymywana jest kwota ubezpieczenia.

Wykupując autocasco w MTU, klient dodatkowo otrzymuje niedopłatą Moją Pomoc Drogową.

Z dodatkową opłatą można wykupić obowiązywanie autocasco na terytorium krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, San Marino, Watykanu, Chorwacji, Norwegii i Monako.

Ubezpieczenie nie obowiązuje w przypadku szkód, których koszt nie jest wyższy od 300 złotych lub nie przekracza 1% kwoty ubezpieczenia. Ponadto MTU nie pokryje wszelkich szkód, które są z zakresu materiałów smarnych lub pędnych. Klient nie otrzyma również żadnych pieniędzy z tytułu normalnego zużywania się samochodu. Kolejną sytuacją w przypadku której nie obowiązuje ubezpieczenie jest spowodowanie uszkodzenia samochodu na skutek nieprawidłowego zastosowania. W regulaminie można znaleźć dodatkowe sytuacje w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z umową przed jej podpisaniem.

Przykładowy i orientacyjny koszt ubezpieczenia autocasco w MTU.

Założenia:

Kierowca z Krakowa w wieku 40 lat, Posiada 30% zniżki u poprzedniego ubezpieczyciela, Volkswagen Passat z 2006 roku o pojemności silnika od 2001 do 2400, Przybliżona wartość samochodu wynosi 37 000 złotych, Serwisowy wariant.

Koszt AC maxi: 3 404,86 zł

Koszt AC mini: 1 208,83 zł

Koszt OC: 957,60 zł

Ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe w ujęciu prawnym. PZU jest największym ubezpieczycielem w kraju. Przoduje pod względem ilości klientów, którzy mają wykupione ubezpieczenie komunikacyjne. Autocasco w PZU obejmuje wszelkie szkody takie jak np.: kradzież samochodu lub jego uszkodzenie, utrata samochodu oraz utrata części wyposażenia. Warunkiem wypłaty ubezpieczenia jest zaistnienie zdarzenia, które jest niezależne od kierującego pojazdem.

W przypadku osób, które nie ukończyły 26-roku życia w umowie występuje zapis o 25% udziale ubezpieczonego w odszkodowaniu. Rozwiązanie takie zapewne zastosowano z powodu dużego udziału osób młodych wśród sprawców wypadków.

Jeżeli w ciągu ostatnich 36 miesięcy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za więcej niż 1 szkodę związaną z kradzieżą to osoba ubezpieczona  partycypuje w 20% udziale odszkodowania. Udział klienta może zostać zmniejszy o 10%, jeśli w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem ubezpieczenia nie nastąpiło jakiekolwiek zdarzenie związane z kradzieżą.

Ubezpieczenie autocasco obowiązuje na obszarze naszego kraju, w pozostałych państwa europejskich oraz w Tunezji, Maroku, Izraelu, Algierii, Iraku i Iranu. PZU nie wypłaci odszkodowania za wszelkie zdarzenia, które miały miejsce na obszarze Białorusi, Rosji, Mołdawii i Ukrainy.

Wyłączenia zawarte w umowie o autocasco w PZU:

  1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelki dodatkowy sprzęt o istnieniu którego nie został poinformowany.
  2. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku kradzieży radioodtwarzacza, jeśli nie został on odpowiednio zabezpieczony. Należyte zabezpieczenie jest to przykładowo zabranie do domu panelu ze sprzętu.
  3. PZU nie wypłaci za szkody do wartości wynoszącej 500 złotych. Zapis ten nie jest brany pod uwagę, jeśli pojazd do takiej kwoty został uszkodzony w środku na skutek działań medycznych. Może nastąpić odstąpienie od tej reguły, jednakże musi to zostać zapisane w umowie.
  4. Szkody nie zostaną pokryte, jeśli nastąpiły w przypadku przywłaszczenia samochodu. Ponadto do tego zapisu włączona została kradzież samochodu, która nastąpiła w czasie opisywanego przywłaszczenia.
  5. Klient nie otrzyma również żadnych pieniędzy, jeśli samochód został uszkodzony w środku na skutek nie uruchomienia wszelkich fabrycznych zabezpieczeń. Bardzo dobrym przykładem w tym przypadku jest zapomnienie o zamknięciu pojazdu.

Klient za dodatkową opłatą może rozszerzyć zakres ubezpieczenia autocasco. W takich przypadkach klient może dodatkowo ubezpieczyć samochód, jeśli za jego pomocą dokonywana jest nauka jazdy. Ponadto można ubezpieczyć pojazd, który używany jest do wyścigów samochodowych. Klient może również dopłacić za ubezpieczenie przed kradzieżą na obszarze krajów, gdzie nie obowiązuje standardowa umowa ubezpieczenia AC. W PZU, istnieje również wariant w którym w okresie trwania całej umowy, wartość samochodu jest identyczna oraz nie jest zmniejszana kwota ubezpieczenia za wcześniej opłacone szkody.

Ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy, jeśli klient nie dostarczył udokumentowanych wszelkich niezbędnych informacji.

Warunkiem koniecznym do podpisania umowy autocasco z PZU jest odpowiednie zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą.

W przypadku samochodów, których wartość nie przekracza 50 000 złotych (a także motorowerów, motocykli oraz quadów), ubezpieczyciel wymaga przynajmniej jednego zabezpieczenia, które będzie chroniło przed ewentualną kradzieżą. Pojazdy, których wartość mieści się w przedziale od 50 000 do 200 000 złotych muszą posiadać przynajmniej 2 mechanizmy przeciwko kradzieży. Samochody o wartości powyżej 200 000 złotych potrzebują jeszcze większej ilości zabezpieczeń.

PZU może wymagać potwierdzenia jakości wszystkich mechanizmów antykradzieżowych, przez wyspecjalizowany podmiot.

Zawarta w polisie suma ubezpieczenia równa się wartości pojazdu brutto. Klient z PZU, może również zawrzeć umowę na wartość netto, jeśli może odliczyć VAT.

Obowiązywanie ubezpieczenia rozpoczyna się w kolejnym dniu po podpisaniu umowy. Ubezpieczenie kończy wraz z ostatnim dniem zapisanym w umowie.

Tabela zniżek AC w PZU

Czas trwania bezszkodowego ubezpieczenia w latach % Zniżki
0 0%
1 10%
2 20%
3 25%
4 30%
5 40%
6 50%
7 55%
8 60%

Do ubezpieczenia AC w PZU, bezpłatnie dodawane jest PZU Auto Pomoc.

Więcej szczegółów można uzyskać w regulaminie ubezpieczenia autocasco PZU. Zawarte powyżej informację mają charakter jedynie informacyjny.