Aktualnie przeglądasz wpisy z kategorii Ubezpieczenia AC.

.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Archiwym kategorii ‘Ubezpieczenia AC’

Ubezpieczenie floty samochodowej wybierają przedsiębiorstwa posiadające więcej niż kilka-kilkanaście samochodów, firmy leasingowe i zajmujące się zarządzaniem flotą samochodową. Z roku na roku liczba takich firm rośnie, więc zainteresowanie ubezpieczeniem floty samochodowej będzie coraz większe.

czytaj dalej

Jaki wpływ ma kierowanie samochodem po wpływem alkoholu na ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC? Kierowca, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu utraci prawo jady, może zostać skazany na karę więzienia, jak również prawdopodobnie poniesie spore koszty finansowe. Ponadto osoba, która przyzwoliła na prowadzenie swojego samochodu kierowcy pod wpływem alkoholu, również może ponieść ubezpieczeniowe konsekwencje.

czytaj dalej

Ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe, jednakże w wielu sytuacjach bywa przydatne, a w innych nawet konieczne. W przypadku samochodu zakupionego na kredyt lub w leasingu, bank wymaga zakupienia ubezpieczenia AC. W poniższym artykule postaramy się zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze aspekty związane z tym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie AC w przeciwieństwie do OC nie różni się tylko ceną nabycia, lecz także czynnikami takimi jak np..:  zakres ochrony ubezpieczeniowej, suma ubezpieczenia, udział własny ubezpieczonego, sposób wypłaty odszkodowania oraz wyłączeniami odpowiedzialności. W przypadku OC, zakup najtańszego jest sensowy, jednakże odnośnie AC, zasada ta się już nie zawsze sprawdza.

Klient wykupując w danym towarzystwie ubezpieczenie OC, nie musi jednocześnie zakupywać AC. Klienci  zazwyczaj kupują ubezpieczenie OC i AC w pakiecie, co nie zawsze jest opłacalne, mimo często stosowanych zniżek za zakup ubezpieczenia razem.

Czym są ogólne warunki ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia OC jest zawsze taki sam, ponieważ jest zapisany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczyciel nie może dowolnie zmienić. W przypadku autocasco, zakres ubezpieczenia zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia w umowie. Z tego powodu poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w dowolny sposób tworzą zakres ubezpieczenia AC. Niektóre towarzystwa dopuszczają za dodatkową opłatą jego rozszerzenie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują kilka poziomów ubezpieczenia autocasco. Najtańszy najczęściej swoim zakresem nie obejmuje odpowiedzialności za ewentualną kradzież pojazdu. Chcąc się zabezpieczyć na wypadek kradzieży należy wybrać pakiet pełny, który jest droższy.

Wyłączenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zakłady ubezpieczeń w celu wyłączenia swojej odpowiedzialności za niektóre sytuacje stosują tzw. „wyłączenia” zawarte w umowie. W ten sposób nie biorą na siebie odpowiedzialności za zdarzenia, które są w nich zawarte. Z tego powodu, warto dokładnie czytać tę część umowy ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Odgrywa ona zasadnicza rolę w każdym ubezpieczeniu autocasco. Suma ubezpieczenia określa górną finansową granice do której odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe. Powinna w sposób realny być proporcjonalna do wartości samochodu. Ze zrozumiałych przyczyn, im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka na AC. W praktyce bardzo rzadko wypłacana jest cała suma ubezpieczenia, chyba, że dany klient wykupił opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia. Taka opcja gwarantuje wypłatę całej sumy ubezpieczenia w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Generalnie nie ma sensu przeszacowywanie sumy ubezpieczenia, ponieważ zazwyczaj jedynym skutkiem takiego działania jest wyższa składka. Oczywiście niedoszacowanie sumy ubezpieczenia również jest niekorzystne, ponieważ w razie wypadku może nie pokryć całkowitych strat.

Udział własny

Na sumę ewentualnego odszkodowania, jak również wysokość składki wypływ ma udział własny. Jest to zawarta w warunkach ubezpieczenia (wartościowo lub procentowo) część ewentualnej szkody, która będzie pokryta przez klienta. W ten sposób towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają zakres własnej odpowiedzialności. Suma wypłacanego odszkodowania będzie pomniejszona o wartość udziału własnego klienta. Za dodatkową opłatą można go znieść.

Franszyza integralna

Jest to wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego za niewielkie szkody, które nie przekraczają 500 złotych lub 1% sumy ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu ubezpieczyciele eliminują z zakresu swojej odpowiedzialności wszelkie niewielkie szkody.

Pamiętajmy, że wszelkie ubezpieczenia będą obowiązywały, jeśli do towarzystwa ubezpieczeniowego dostarczymy elementy zadeklarowane w umowie, jak np.: kluczyki, sterowniki, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny itp.

Ubezpieczenie AC nie jest obligatoryjne, aczkolwiek jest przydatne w wielu sytuacjach. Ochronie ubezpieczeniowej mogą podlegać pojazdy mechaniczne zarejestrowane na obszarze Polski, a także wszelkie ich dodatkowe wyposażenie.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia takie jak np.: kradzież samochodu lub jego podstawowego wyposażenia, kradzież wyposażenia dodatkowego (za dodatkową opłatą), rabunek, uszkodzenia spowodowane działaniem osób trzecich,  działania niekorzystnych zjawisk przyrodniczych, wybuch, wykorzystanie samochodu w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego itp.

Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, jak również pozostałych państw europejskich oprócz Turcji. Na obszarze Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii,  niektóre zdarzenia zostały wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Pozytywne strony ubezpieczenia AC w UNIQA

– opcja indywidualnego dostosowania ubezpieczenia

– możliwość wykupienia ubezpieczenia autocasco bez jednoczesnego obowiązku wykupienia OC

– możliwość ubezpieczenia samochodu do 15 lat od daty produkcji

– nieodpłatny pakiet assistance

– możliwość dopisania do umowy różnych ryzyk, które będą dostosowane do indywidualnych preferencji klienta

– możliwość wyeliminowania amortyzacji w sumie ubezpieczeniowej

UNIQA twierdzi, że wypłaci odszkodowanie w ciągu 30 dni od zaistnienia szkody. Ponadto w przypadku zakupienia autocasco, oferuje zniżki na inne produkty ubezpieczeniowe.

Koszt ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników, ale do najważniejszych należą:

– suma i zakres ubezpieczenia

– miejsce, gdzie zamieszkuje właściciel samochodu

– forma płatności składki

– rodzaj samochodu

– marka i wiek samochodu

– wieku właściciela

– sposobu użytkowania samochodu

– kontynuacji umowy ubezpieczeniowej

– i inne

Orientacyjny koszt ubezpieczenia AC w UNIQA według przykładowych założeń

Samochód: Citroen C4 Gr. Picasso 1.8 SX Pac, 92 kW man 5, rok produkcji: 2007, benzyna, data pierwszej rejestracji: 26-04-2007, przebieg: 50 000 km, używany w celach prywatnych, posiada więcej niż 4 drzwi, nie posiada wyposażenia dodatkowego oraz innych współwłaścicieli.

Historia ubezpieczenia

Samochód był ubezpieczony na OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym przy zniżce 30%, brak szkód zgłoszonych na OC w ciągu ostatniego roku, samochód był ubezpieczony na AC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym przy zniżce 30%, brak szkód zgłoszonych na AC w ciągu ostatniego roku, poprzednia umowa nie została wypowiedziana, klient nie posiada innego ubezpieczenia w UNIQA ze składką powyżej 100 zł, klient nie posiada karty kredytowej VISA UNIQA Coobrand.

Klient

Urodzony w 1975 roku, jest mężczyzną, posiada prawo jazdy od 1995 roku i mieszka w Warszawie.

Orientacyjny koszt ubezpieczenia autocasco (1 rata): 2269 zł

Orientacyjny koszt ubezpieczenia OC (1 rata): 1241 zł

Towarzystwa ubezpieczeniowe rozpoczęły podnoszenie cen polis ubezpieczenia OC i AC. Ponadto ostrzegają, że może to być dopiero początek podwyżek. W Polsce ceny ubezpieczeń samochodowych są stosunkowo niskie w porównaniu z krajami sąsiednimi. Niestety w najbliższym czasie sytuacja będzie się zmieniała na niekorzyść polskich kierowców.

Ubezpieczyciele przyszłe podwyżki uzasadniają przede wszystkim planowaną podwyżką VAT-u. Zwiększenie tego podatku bardzo niekorzystnie wpłynie na sytuację finansową firm ubezpieczeniowych. Szczególne znaczenie będzie miała podwyżka kosztów naprawy w warsztatach samochodowych. Spowoduje to zwiększanie sum wypłacanych odszkodowań. Z całą pewnością należy się liczyć, że ubezpieczyciele zwiększenie kosztów przerzucą na kierowców.

Zwiększenie obciążeń podatkowych przełoży się również na inne segmenty działalności firm ubezpieczeniowych, jak np.: wyższe koszty kampanii reklamowych, które stanowią dużą część kosztów ich działalności.

Dodatkowym elementem, który będzie miał wpływ na ceny ubezpieczenia OC jest zwiększenie składki wpłacanej Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Instytucja ta wypłaca odszkodowania za zdarzenia drogowe spowodowane przez osoby, które nie wykupiły obligatoryjnego ubezpieczenia OC. W obecnym czasie składka wynosi 0,7%, zaś ma wzrosnąć do 1%.

Ubezpieczyciele wzrost cen tłumaczą również srogą zimą i letnimi powodziami. Niekorzystne zjawiska przyrodnicze spowodowały skokowy wzrost wartości wypłacanych ubezpieczeń OC. Z całą pewnością ubezpieczyciele będą chcieli powetować sobie straty podwyżką ceny OC i AC.

Czy w takim wypadku już niedługo najtańsze OC będzie całkiem drogie?

Do tej pory skokowa podwyżka cen była hamowana przez bardzo silną konkurencję na rynku ubezpieczeniowym. Konkurowanie ceną rozpoczęły towarzystwa sprzedające polisy przez internet i telefon, jednakże w obecnym momencie nawet silna konkurencja może nie powstrzymać wzrostu cen. Większość firm traci na ubezpieczeniach OC, więc  nie będą skłonne jeszcze więcej dopłacać.

Nie należy się spodziewać bardzo dużych wzrostów cen, jednakże należy się liczyć, że najtańsze OC może być droższe od kilka procent.

Jest to najnowsza oferta towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa, która jest połączeniem ubezpieczenia OC i AC.

Pozytywne strony ubezpieczenia

– Compensa zniosła udział własny klienta w pokryciu szkody, co oznacza, że wypłaca całą sumę na pokrycie strat

– Kradzież samochodu nie powoduje zmniejszenia zniżek ubezpieczenia autocasco

– Amortyzacja części zamiennych oraz wypłacane wcześniej odszkodowania nie skutkują żadnymi potrąceniami

– wykupując ubezpieczenie klient otrzymuje system DNA, którym znakowany jest samochód

Ubezpieczenie mogą wykupić właściciele samochodów młodszych niż 5 lat i o wartości przekraczającej 20 000 złotych.

Czym jest technologia DNA?

Jest to produkt dostępny na całym świecie, którego właścicielem jest firma DetaDot Technology Ltd. Technologia DNA to innowacyjny sposób, którym znakowane są samochody. System działa poprzez naniesienie laserem tysięcy mikrocząsteczek DNA. Cząsteczki tworzą unikalny 17 cyfrowy kod PIN zawierający dane o właścicielu samochodu.

Usunięcie cząsteczek jest prawie niewykonalne i całą pewnością nieopłacalne. Dzięki temu systemowi nawet część samochodu o większej wartości może zostać bez problemów zidentyfikowana przez policję przez okres 20 lat. Technologia DNA umożliwia wskazanie prawowitego właściciela, co skutkuje brakiem zainteresowania pojazdem przez potencjalnego złodzieja.

Pojazdy zabezpieczone technologią DNA umieszczane są w rejestrze mienia zabezpieczonego systemem DNA, który dostępny jest drogą internetową. Dostęp do niej posiada policja w trakcie poszukiwania ukradzionego pojazdu.

W roku 2005 system uznano za najlepsze zabezpieczenie. Ponadto system wzbudził uznanie Komendy Głównej Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

Ubezpieczenie AC w Axa Direct oferowane jest w pakiecie wraz ubezpieczeniem Assistance Baza i Midi.

Autocasco uprawnia do uzyskania odszkodowania w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wraz z bagażem. Zakupienie AC możliwe bez udziału własnego w partycypowaniu szkody lub wariant w którym występuje udział własny klienta w wysokości 15%, 20% lub 25%. W drugiej opcji składka na ubezpieczenie autocasco jest niższa. Maksymalny udział własny klienta nie może być wyższy niż ustalony w trakcie podpisywania umowy.

Czym jest ubezpieczenie Assistance Baza?

W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku drogowego Axa Direct drogą telefoniczną udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy o charakterze informacyjnym.

Ubezpieczyciel poinformuje na temat niezbędnych czynności w razie nieszczęśliwego zdarzenia drogowego, dostępności na danym terenie warsztatów samochodowych,  sposobie złożenia doku netów o odszkodowanie oraz danych adresowych hoteli, stacji paliw, wypożyczalni samochodowych itp.

Na życzenie ubezpieczonego Axa Direct może poinformować bliską osobę o wypadku.

Ponadto w ramach Assistance Baza, ubezpieczyciel odholuje w razie potrzeby samochód z miejsca zdarzenia, a także wyśle swojego przedstawiciela, aby pomógł sporządzić wszelką niezbędną dokumentację.

Co zapewnia ubezpieczenie Assistance Midi?

Assistance Midi gwarantuje szybką pomoc na obszarze Polski w przypadku kradzieży samochodu, jego awarii lub wystąpienia wypadku.

Ponadto ubezpieczyciel gwarantuje holowanie lub naprawę samochodu w miejscu zdarzenia drogowego, wymianę uszkodzonego koła, wynajęcie auta zastępczego oraz pomoc w przypadku zatrzaśnięcia drzwi.

W Axa Direct, klient może skorzystać z szeregu opcji dodatkowych.

Ubezpieczenie autocasco w Allianz wykupić mogą właściciele samochodów zarejestrowanych w Polsce, które nie mają więcej niż 10 lat. Allianz stosuje system indywidualny w przypadku, gdy klient posiada mniej niż 20 samochodów. W przypadku większej liczby ubezpieczyciel stosuje system flotowy.

Ubezpieczenie obowiązujące w następujących sytuacjach:

– strata, kradzież lub zniszczenie samochodu wraz z wyposażeniem

– działanie sił przyrody (np.: powódź, huragan, grad itp. itd.)

– zniszczenie przez inne osoby

– wypadków i innych zdarzenia drogowe

– podobnych do wyżej wymienionych

Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, państw położonych nad morzem śródziemnym (bez Libii i Algierii) i państw europejskich. Na obszarze Białorusi, Rosji, Mołdawii i Ukrainy z ubezpieczenia została wyłączona ewentualna kradzież samochodu.

Allianz nie wypłaci odszkodowania jeśli:

– wartość szkody nie przekracza kwoty wynoszącej – 500 złotych

zdarzenie drogowe było spowodowane przez osobę ubezpieczoną, która była pijana lub pod wpływem innych środków odurzających

– szkody spowodowane zostały na skutek wyjątkowego niedbalstwa lub winy umyślnej klienta

– osoba kierująca samochodem nie posiadała ważnego prawa jazdy lub innych uprawnień wymaganych lub oddaliła się z miejsca wypadku przed przybyciem policji lub innych służb

– prowadzony samochód nie był zarejestrowany lub nie posiadał aktualnych badań technicznych

– samochód został wykorzystany do popełnienia przestępstwa

– szkody wynikły na ogumieniu

– wynikły na skutek wojny, zamieszek lub innych niepokojów społecznych

– były skutkiem trzęsienia ziemi

– były wynikiem udziału w wyścigach samochodowych

– powstały na skutek naturalnego zużycia lub w trakcie naprawy

– powstały w wyposażeniu niezamontowanym na stałe lub niewskazanym we wniosku o ubezpieczenie

Wyżej zostały wymienione tylko najważniejsze przyczyny, które mogą spowodować odmowę wypłaty odszkodowania. W regulaminie ubezpieczenia znajdują się również inne, które mogą wpłynąć na odmowę.

Na jakiej podstawie ustalana jest składka ubezpieczenia AC?

Wysokość składki OC ustalane jest na podstawie czynników takich jak np.: marka i wartość samochodu, wiek samochodu, miejsce zamieszkania kierowcy, wiek kierowcy, zwyżki i zniżki, ilość rat składki, wielkość udziału własnego oraz zakres ubezpieczenia.

Zniżki i zwyżki

Uzyskanie zniżek możliwe jest pod warunkiem kontynuowania ubezpieczenia. Ubezpieczyciel oferuje zniżkę w wysokości 10% w przypadku podpisania kolejnej umowy na ten sam samochód lub nowy w ciągu 30 dni. Allianz może podnieść wysokość składki w przypadku wystąpienia szkody w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Ustalana jest na podstawie wartości rynkowej samochodu. Suma ubezpieczenia stanowi kwotę do jakiej odpowiada ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia wypadku lub innego zdarzenia.

Suma ubezpieczenia zmniejsza się o każdą wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, jednakże przydaje się w wielu sytuacjach. Towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva oferuje ubezpieczenie AC w dwóch możliwościach: AC Economic oraz AC Standard.

Ubezpieczenie AC Standard

W tym przypadku Aviva wypłaci odszkodowanie, jeśli samochód zostanie ukradziony lub uszkodzony. Ubezpieczenie zabezpiecza samochód, dodatkowy sprzęt w nim zainstalowany oraz fotelik dziecięcy. Odszkodowanie za sprzęt dodatkowy zostanie wypłacone, jeśli jego wartość nie przekracza 1500 złotych. W przypadku większej wartości istnieje możliwość ubezpieczenia, jednakże będzie się to wiązało z wyższą ceną AC. Pieniądze z odszkodowania pozwolą na zakup nowego auta (jeśli skradzione miało mniej niż 1 rok) lub jego naprawę.

W Avivie można uzyskać w przypadku bezszkodowej jazdy zniżkę nawet do 60%. Ponadto zniżki można przenosić pomiędzy mężem i żoną, z ubezpieczenia OC na AC oraz z poprzedniej firmy ubezpieczeniowej.

Zakupując ubezpieczenie autocasco, klient otrzymuje dodatkowo darmowe ubezpieczenie assistance w wersji podstawowej. Ubezpieczyciel zapewnia samochód zastępczy. Ponadto wszelkie prace naprawcze podlegają dwuletniej gwarancji. Klient może naprawić samochód poza naszym krajem, jeśli nie będzie ona przekraczała równowartości 1000 euro.

W przypadku zagubienia kluczy do samochodu – Aviva zapewni bezpłatną wymianę zamków, jeśli jej koszty nie przekroczy 500 złotych. W przypadku naprawy samochodu Aviva rozlicza się z wybranym serwisem bezgotówkowo.

Ubezpieczenie AC Economic

W tej opcji ubezpieczenie obowiązuje tylko na terenie naszego kraju w przypadku kradzieży i pożaru w trakcie postoju pojazdu. Ponadto dostępny jest cały szereg opcji dodatkowych.

Suma ubezpieczenia

Jest to odpowiednik wartości rynkowej samochodu i podlega zmianom wprost proporcjonalnym do zmiany tej wartości. Maksymalna suma ubezpieczenia możliwego do wypłacenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia.

Jeśli prognozowany koszt naprawy samochodu jest większy lub równy 70% jego wartości rynkowej to w takim wypadku odszkodowanie jest wyliczane na podstawie różnicy, jaka występuje pomiędzy wartością sprzed wypadku i po jego wystapieniu.

Oprócz AC w Avivie można zakupić również ubezpieczenie OC, assistance, ochrony prawnej, NNW oraz szyb samochodowych.

Orientacyjny koszt ubezpieczenia AC według przykładowych założeń:

Samochód:

Skoda Fabia 1.4 TDI Classic Hatchback z 2008 roku, 5 drzwi, moc: 70/51, diesel, skrzynia biegów: M, liczba biegów: 5, masa własna: 1120 kg, właściciel posiada samochód od dwóch lat, rocznie pokonuje od 17501 do 20 000 km, nie jest regularnie używany za granicą, nie jest zarejestrowany na firmę, posiada alarm/immobiliser, parkowany w zamykanym i prywatnym garażu w Krakowie.

Właściciel samochodu:

Nie jest klientem Aviva, jest mężczyzną, urodzony w 1980 roku, posiada prawo jazdy od 1999 roku, żonaty, ma jedno dziecko poniżej 18 roku życia, w gospodarstwie domowym jest jeden samochód, samochód nie ma innych właścicieli, ma 3 lata bezszkodowej jazdy na OC i AC, zero szkód zgłoszonych w ciągu ostatnich 3 lat, nikt nie będzie kierował samochodem poniżej 26 roku życia, ubezpieczenia nie polecił agent Aviva, data rozpoczęcia ubezpieczenia: 20-07-2010 rok, udział własny w szkodzie: 2000 złotych.

Koszt AC: 736 zł (1 rata)

Koszt OC: 577zł (1 rata)

Koszt ubezpieczenia szyb: 69 zł

Koszt ubezpieczenia NNW: 60 zł

Koszt ochrony prawnej: 20 zł

Koszt ubezpieczenia dodatkowego: 80 zł

Koszt assistance (wariant podstawowy): 0 zł

Koszt samochodu zastępczego: 136 zł

Całkowity koszt wykupienia wszystkich wyżej wymienionych ubezpieczeń: 1678 zł (uwzględniony został rabat – 10% za zakup ubezpieczenia przez internet).

Ubezpieczenie AC samochodu w Warcie

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, co oznacza, że prawnie nie jest wymagane. Niewątpliwie ubezpieczenie AC jest przydatne i może uchronić przed ekonomicznymi skutkami wielu niekorzystnych następstw.

Warta oferuje omawiane ubezpieczenie w trzech wariantach:

– Mini

– Standard

– Komfort

Poszczególne warianty w wygodny sposób pozwalają wybrać zakres ubezpieczenia według osobistych preferencji każdego klienta. Różne możliwości oprócz zakresu ubezpieczenia różnią się także ceną. Warta wprowadziła możliwość utrzymania fakturowej wartości samochodu przez okres pierwszych 3 lat. Ponadto zostało wprowadzona nowa formuła – „All risk”, która oznacza, że ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia, które nie zostały zapisane w wyłączeniach.

Ubezpieczenie AC Mini

Jest to oferta skierowana do klientów, którzy preferują przede wszystkim niską cenę swojego ubezpieczenia. Skorzystać z niej mogą właściciele samochodów ciężarowych, osobowo-ciężarowych i osobowych, których całkowita masa nie przekracza 3500 kg przy ładowności do 800 kg.

Zakres ubezpieczenia AC Mini

Odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku kradzieży samochodu, szkody częściowej oraz szkody całkowitej. Ubezpieczenie obejmuje tylko szkody, które nastąpiły na skutek czynników losowych takich, jak np.: huragan, powódź, działanie czynnika termicznego, pożar, wybuch i podobne.

Suma ubezpieczenia w AC Mini

Suma ubezpieczenia jest identyczna, jak wartość samochodu w konkretnym czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Każde wypłacone odszkodowanie ją zmniejsza.

Wypłata odszkodowania w AC Mini

Kwota odszkodowania ustalana jest na podstawie kosztów części wykorzystywanych przy produkcji nowych samochodów i pomniejszana o koszty amortyzacji. Ponadto uwzględniany jest koszt godziny roboczej na podstawie średnich stawek zakładów naprawczych, które nie są autoryzowanymi stacjami obsługi. W przypadku standardowej umowy zapisany jest 15% udział w szkodzie klienta, jednakże za dodatkową opłatą można go wyeliminować.

Ubezpieczenie AC Standard

Jest to ubezpieczenia skierowane do osób posiadających wszystkie rodzaje pojazdów. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie nieszczęśliwe zdarzenia, które nastąpiły na obszarze Polski, krajów europejskich, Tunezji, Izraela i Maroka. W tej opcji można skorzystać z szerokiego wachlarza opcji dodatkowych. Przykładowo za dodatkową opłatą można wykupić ubezpieczenie od kradzieży na terenie byłych krajów należących do ZSSR znajdujących się na terenie Europy. Ubezpieczenie podlega formule „All risks”, która oznacza, że zostanie nam wypłacone odszkodowanie za wszelkie zdarzenia, które nie zostały wyłączone w umowie.

Suma ubezpieczenia w AC Standard

Podobnie, jak w przypadku poprzedniego wariantu suma ubezpieczenia wynosi tyle, ile warty jest samochód w konkretnym momencie trwania polisy AC. Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość rezygnacji z redukcji sumy ubezpieczenia, jednakże wymaga za to dodatkowej opłaty.

Wypłata odszkodowania w AC Standard

Kwota jaką otrzymamy w przypadku odszkodowania, ustalana jest na podstawie kosztów części wykorzystywanych przy produkcji nowych samochodów i pomniejszana o zużycie amortyzacyjne. Ponadto w rozliczeniu uwzględniany jest koszt roboczogodziny na podstawie średnich stawek zakładów naprawczych, które nie są autoryzowanymi stacjami obsługi. W przypadku skorzystania opcji zniesienia ubytku wartości, suma odszkodowania ustala jest na podstawie części fabrycznie nowych, które nie są zmniejszane o koszty amortyzacji. Ponadto koszt roboczogodziny ustalany jest na podstawie  stawek średnich stosowanych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

Ubezpieczenie AC Komfort

Skorzystać z tej formy ubezpieczenia mogą właściciele samochodów ciężarowych, osobowo-ciężarowych i osobowych, których całkowita masa nie przekracza 3500 kg przy ładowności do 800 kg. Dodatkowym warunkiem jest wiek pojazdu, który nie może przekraczać 10 lat. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie wypadki i zdarzenia, które nastąpiły na obszarze Polski, krajów europejskich, Tunezji, Izraela i Maroka.

Suma ubezpieczenia w AC Komfort

Suma ubezpieczenia przez całą umowę równa jest wartości samochodu z dnia podpisania umowy. Ponadto nie jest zmniejszana o sumę wypłaconych odszkodowań. Kwota wypłaconego odszkodowania ustalana jest na podstawie cen części montowanych w samochodach nowych. Nie jest zmniejszana o koszt amortyzacji. Koszty pracy wylicza się na podstawie kosztów średnich jednej roboczogodziny w Autoryzowanych Stacji Obsługi.

Pozytywną stroną Autocasco Komfort jest objęcie umową ubezpieczeniową bagażu, który przewożony jest w ubezpieczonym samochodzie. Warta wypłaci odszkodowanie za całkowite zniszczenie lub uszkodzenie bagażu.  Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęta jest ewentualna kradzież samochodu na obszarze państw należących do byłego ZSRR z części europejskiej.

Ubezpieczenie autocasco auta w Generali

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie AC mogą wykupić właściciele pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem jest wiek samochodu nie wyższy niż 13 lat. Ubezpieczenie chroni przed zdarzeniami typu: wypadek drogowy, wybuch, pożar, zalanie, kradzież, zniszczenie przez inna osobę, działanie sił natury i podobne.

Czas trwania standardowej umowy na ubezpieczenie AC wynosi 12 miesięcy.

Ubezpieczyć nie można motocykla na wypadek kradzieży.

Warunkiem ubezpieczenia od kradzieży jest prawidłowe jego zabezpieczenie, a w szczególności elementów takich jak karty kodowe i kluczowe. Pojazdy do wartości wynoszącej 50 000 złotych muszą posiadać przynajmniej jedno urządzenie antykradzieżowe potwierdzone atestem. W przypadku pojazdów o wartości od 50 000 do 150 000 złotych wymagane są już dwa urządzenia antykradzieżowe potwierdzone atestem. Powyższe wymogi nie obowiązują w przypadku ciągników i naczep rolniczych.

Generali zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia odszkodowania za szkody powstałe w następujących sytuacjach:

– przewóz bagażów i ładunków w nieodpowiedni sposób

– użytkowanie samochodu w sposób inny niż do tego jest jego przeznaczenie

– spowodowanie uszkodzeń pojazdu w trakcie dokonywania przestępstwa

– jazda samochodem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– użytkowanie samochodu w nagłej sytuacji na rzecz wojska lub policji

– rażące niedbalstwo i umyślne spowodowanie szkód

– samochody niedopuszczone do ruchu drogowego

– brak potwierdzenia aktualnych badań technicznych

– spowodowane działaniem energii jądrowej

– zużycie eksploatacyjne samochodu

– powstałe podczas dokonywania naprawy samochodu

– łączne należne odszkodowanie nie przekracza 1% łącznej sumy ubezpieczenia

Są to główne sytuacje w których osoba ubezpieczona nie uzyska odszkodowania. Resztę można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wartość samochodu towarzystwo ubezpieczeniowe określa na podstawie notowań rynkowych danej marki i typu samochodu. Ponadto wartość samochodu wyliczana jest na podstawie wszelkiego wyposażenia dodatkowego, klimatyzacji oraz instalacji gazowej. Samochody nabyte w Polsce prosto z salonu wyceniane są na podstawie faktury sprzedaży. Wartość znajdująca się na fakturze obowiązuje przez okres 6 miesięcy od daty nabycia samochodu.

Wnosząc dodatkową opłatę można ubezpieczyć wyposażenie dodatkowe takie jak np.: sprzęt audio, komputer pokładowy itp.

Generali nie odpowiada za szkody kradzieżowe dokonane na terytorium Rosji, Białorusi oraz Ukrainy.

Wysokość składki na AC może być obniżona lub podwyższona na podstawie wysokości zniżki/zwyżki u poprzedniego ubezpieczyciela.

Rozliczenie szkody:

Rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie faktur dostarczonych przez osobę ubezpieczoną lub kosztorysową wyceną w systemie Audatex.

W przypadku kradzieży samochodu ubezpieczony na obowiązek dostarczenia do Generali dowodu rejestracyjnego, polisy AC, karty pojazdu, kluczyków oraz dowodów własności. Ubezpieczyciel od dostarczenia tych elementów uzależnia wypłacenie odszkodowania.

W umowie ubezpieczeniowej zawarty jest zapis o wkładzie własnym wynoszącym 10% w przypadku pierwszej szkody, 20% w trakcie drugiej oraz 30% w trakcie trzeciej.

Ubezpieczyciel zapewnia, że na podstawie czerwonej karty Generali wypłaca odszkodowanie w ciągu 2 dni roboczych.

Ubezpieczenie autocasco w Link4

opublikowane przez admin

Pomimo faktu, że autocasco nie jest obowiązkowe, warto podjąć decyzję o ubezpieczeniu swojego pojazdu. Nawet osoby, które bardzo dobrze kierują samochodem nie są w stanie uniknąć wielu niekorzystnych zdarzeń, jakie mogą nastąpić w trakcie jego prowadzenia. W sytuacjach stresowych, nawet najlepsi nie są w stanie uniknąć kolizji lub wypadku. Ponadto istnieje cała gama zdarzeń niezależnych od umiejętności kierowcy. Nasz pojazd może zostać ukradziony lub zniszczony na skutek działań człowieka, jak również sił przyrody. Nierzadko koszt naprawy uszkodzonego samochodu jest bardzo wysoki. Nie rozstrzygamy, czy należy się ubezpieczyć w Link4, jednakże chcemy scharakteryzować ubezpieczenie AC u tego ubezpieczyciela.

Ubezpieczyć możemy fabrycznie wyprodukowany samochód osobowy lub osobowo-ciężarowy, który nie posiada otwartej przestrzeni załadunkowej. Pojazd ten musi być zarejestrowany na obszarze naszego kraju. Ponadto ubezpieczeniu podlega wyposażenie standardowe samochodu. Dodatkowo ubezpieczyć możemy wyposażenie dodatkowe, które nie jest dostępne w standardzie produkowanego modelu.

Przed jakimi zdarzeniami chroni nas polisa autocasco?

Generalnie można powiedzieć, że ochronie ubezpieczeniowej podlegają wszelkie szkody, które nastąpiły w wyniku zdarzeń w trakcie okresu umownego. Najczęściej jest to kradzież samochodu lub wyposażenia, jego uszkodzenie lub uszkodzenie wyposażenia.

Zdarzenia te mogą nastąpić w wyniku:

Wybuchu, czynnika chemicznego lub termicznego, pożaru, zderzenia z innymi samochodami (zwierzętami, osobami i innymi), zatopienia, niekorzystnymi działaniami innych osób, działaniami czynników przyrodniczych. Wymienione powyżej czynniki muszą nastąpić na terenie naszego kraju lub Europy.

W jakich przypadkach nie otrzymamy odszkodowania?

Ubezpieczony nie uzyska pieniędzy z polisy, jeśli wynikłe szkody są skutkiem działań właściciela lub użytkownika pojazdu. Ponadto ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy w przypadku, gdy użytkownik pojazdu nie zachował elementarnych zasad rozsądku to jest np.: kierował samochodem w nocy bez świateł, zaparkował samochód na wzniesieni i nie zaciągnął hamulca ręcznego oraz nie zamknął samochodu lub pokrywy silnika w czasie kierowania pojazdem.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone również w przypadku szkód zaistniałych w trakcie popełniania przestępstwa, kierowania pojazdem bez stosownych uprawnień, bycia kierowcy  pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i ucieczki z miejsca wypadku.

Ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy, jeśli samochód był używany do nauki jazdy, był własnością innej osoby (chyba, że zapisano w umowie inaczej). W regulaminie ubezpieczenia znajdują się również inne bardziej specyficzne sytuacje, kiedy ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.

Kwota odszkodowania może zostać zmniejszona o 30% jeśli kierujący:

– w trakcie kierowania samochodem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej, niż 30 km/h

– kierował samochód i jednocześnie prowadził rozmowę przez telefon komórkowy

– nie dostosował się do zakazu wyprzedania

– złamał przepis zakazu lub nakazu wjazdu

– inne czynniki

Ubezpieczyciel wylicza wartość pojazdu na podstawie notowań Info Expert. Są to notowania wartości danej marki, roku produkcji i innych czynników. Ponadto na określenie wartości samochodu wpływ ma jego pochodzenie, stan techniczny, wyposażenie, cel i sposób użytkowania, przebieg oraz fakt, którym właścicielem jest klient.

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wartości pojazdu, zakresu ubezpieczenia, wielkości zniżek i zwyżek, udziału własnego klienta oraz innych czynników o które jest pytany przed podpisaniem umowy.

Zachęcamy do dokładnego i uważnego czytania wszelkich regulaminów ubezpieczeniowych.