Aktualnie przeglądasz wpisy z kategorii PZU.

.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Archiwym kategorii ‘PZU’

Młodzi kierowcy wykupując ubezpieczenie OC lub AC spotykają się z bardzo niemiłą niespodzianką w postaci horrendalnie wysokiej ceny polisy OC i AC. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie ufa umiejętnościom młodych kierowców. Mam to związek z licznymi badaniami, które dowodzą, że młodzi kierowcy są częściej sprawcami wypadków. Statystyki policyjne pokazują, że 40% wszystkich wypadków powodowane jest przez kierowców w wieku od 18 do 24 lat.

czytaj dalej

Ubezpieczenie Minicasco w PZU

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie Minicasco w PZU skierowane jest przede wszystkim dla kierowców, którzy prowadzą swój samochód ostrożnie i bezpiecznie. Ubezpieczenie zabezpiecza również przed konsekwencjami wypadków, które są niezależne od kierowcy. Głównym plusem ubezpieczenia minicasco w PZU jest niska cena, którą preferuje wielu kierowców. Różnica w cenie pomiędzy standardowym autocasco, a minicasco może wynieść w niektórych przypadkach nawet – 1000 zł. Warunkiem niezbędnym do zakupienia minicasco jest nieposiadanie ubezpieczenia autocasco przynajmniej na 90 dni przed podpisaniem umowy.

czytaj dalej

Ubezpieczenie oferowane jest w wariancie Komfort lub Super.

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc mogą zakupić posiadacze samochodów osobowych, kempingowych, ciężarowych o masie do 3,5 tony, ciężarowych o ładowności do 2 ton, motocykli, mikrobusów oraz przyczep kempingowych.

czytaj dalej

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW w PZU

opublikowane przez admin

Ubezpieczeniu NNW podlegają następstwa nieszczęśliwych wypadków, które są wynikiem kierowania ubezpieczonego samochodu, powstały w trakcie jego naprawy, w czasie wsiadania, wysiadania, przebywania w środku, załadunku lub tankowania.  W szczegółowym regulaminie można znaleźć, jeszcze inne, bardziej szczegółowe sytuacje. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, jak również poza jej granicami.

Suma ubezpieczenia

Ustalana jest w trakcie uzgodnień klienta z PZU, jako wielokrotność kwoty – 1000 złotych. Suma ubezpieczenia nie może być niższa od 5000 złotych, jak również wyższa od 100 000 złotych.

Wysokość odszkodowania

W przypadku doznania 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaca całą sumę ubezpieczenia. W przypadku mniejszego niż 100% uszczerbku, wypłacany jest procent  sumy ubezpieczenia wprost proporcjonalny do procenta uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo – 60% uszczerbku na zdrowiu będzie skutkowało wypłatą – 60% sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci, PZU wypłaci całą sumę ubezpieczenia.

Okresowa niezdolność do pracy wynikła z wypadku skutkuje wypłatą 1 promila sumy ubezpieczeniowej za każdy dzień niezdolności, przy czym nie dłużej niż przez 60 dni. Ponadto ubezpieczyciel zwróci koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych do 10% sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 10 000 złotych.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli kierujący pojazdem nie posiadał prawem wymaganych uprawnień, był pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, prowadził pojazd niezarejestrowany lub nieposiadający aktualnego dowodu rejestracyjnego. Ponadto odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli pasażer był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przyczynił się do spowodowania nieszczęśliwego zdarzenia lub wiedział o kierowcy, który kierował pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W regulaminie umowy ubezpieczenia NNW można znaleźć jeszcze inne sytuacje i bardziej szczegółowe warunki.

Jest to ubezpieczenie szyby przedniej, tylniej oraz bocznych na wypadek wybicia. Ubezpieczyciel pokryje koszt wymiany lub naprawy szyb samochodowych. Z oferty mogą skorzystać osoby, które posiadają samochód osobowy, ciężarowy lub autobus.

Czas trwania standardowej umowy ubezpieczeniowej wynosi 12 miesięcy. PZU dopuszcza również zawarcie umowy na okres krótszy.

Wysokość składki uzależniona jest od czasu trwania umowy ubezpieczeniowej, typu samochodu oraz sumy ubezpieczenia.

Co należy zrobić w razie zaistnienia szkody?

– w przypadku szkody klient ma obowiązek w ciągu 3 dni drogą telefoniczną poinformować PZU o fakcie jej zaistnienia

– zastosować wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie wielkości szkód

– nie dokonywać wymiany lub naprawy szyby na „własną rękę”

– zaprezentować ubezpieczycielowi wszelkie dostępne dowody na temat zaistniałego zdarzenia, które było bezpośrednim powodem wyrządzonych szkód

Likwidacja szkody:

– wszelkie czynności związane z wymianą lub naprawą dokonywane są przez ubezpieczyciela

– ubezpieczony może zlecić naprawę lub wymianę szyby na „własną rękę” jeśli szkoda wynikła poza granicami Polski. W takim przypadku PZU zwróci koszty z tym związane.

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odpowiada za pokrycie wszelkich szkód do wysokości sumy ubezpieczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczyciela na drodze konsultacji z klientem.  Ubezpieczyciel ustalił minimalną i maksymalną możliwą sumę ubezpieczenia szyb auta wynoszącą 1000 zł i 10 000 zł. W przypadku wypłaty środków w celu pokrycia szkody, suma ubezpieczenia jest zmniejszana o kwotę wypłaty.

W przypadku, jeśli w okresie trwania jednej umowy nastąpi 2 lub kolejne szkody, PZU pokryje koszt wymiany lub naprawy w wysokości 70%. Pozostałe 30% będzie musiał pokryć klient.

W jakich przypadkach nie otrzymamy odszkodowania?

– nie otrzymamy żadnych pieniędzy z tytuły wykupionej polisy, jeśli zaistniała szkoda nastąpiła w efekcie wyjątkowego niedbalstwa lub celowego uszkodzenia szyby przez ubezpieczonego.

– szkoda zaistniała w trakcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– kierujący pojazdem nie miał do tego prawem wymaganych uprawnień

– kierujący zbiegł z miejsca wypadku

– samochód nie miał aktualnych badań technicznych, był niezarejestrowany lub nie miał ważnego dowodu rejestracyjnego

– samochód został uszkodzony w trakcie popełniania przestępstwa

– uszkodzenia zostały spowodowane na skutek wojny

– samochód posiadał wady fabryczne, które przyczyniły się do powstania szkody

– samochód nie był właściwie użytkowany lub szkoda powstała w trakcie naprawiania pojazdu

– samochód był używany do jazd wyścigowych

Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody eksploatacyjne oraz szkody wywołane na elementach nie będących szybami samochodowymi.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli klient dokonał naprawy we własnych zakresie z pominięciem PZU.

Ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe w ujęciu prawnym. PZU jest największym ubezpieczycielem w kraju. Przoduje pod względem ilości klientów, którzy mają wykupione ubezpieczenie komunikacyjne. Autocasco w PZU obejmuje wszelkie szkody takie jak np.: kradzież samochodu lub jego uszkodzenie, utrata samochodu oraz utrata części wyposażenia. Warunkiem wypłaty ubezpieczenia jest zaistnienie zdarzenia, które jest niezależne od kierującego pojazdem.

W przypadku osób, które nie ukończyły 26-roku życia w umowie występuje zapis o 25% udziale ubezpieczonego w odszkodowaniu. Rozwiązanie takie zapewne zastosowano z powodu dużego udziału osób młodych wśród sprawców wypadków.

Jeżeli w ciągu ostatnich 36 miesięcy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za więcej niż 1 szkodę związaną z kradzieżą to osoba ubezpieczona  partycypuje w 20% udziale odszkodowania. Udział klienta może zostać zmniejszy o 10%, jeśli w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem ubezpieczenia nie nastąpiło jakiekolwiek zdarzenie związane z kradzieżą.

Ubezpieczenie autocasco obowiązuje na obszarze naszego kraju, w pozostałych państwa europejskich oraz w Tunezji, Maroku, Izraelu, Algierii, Iraku i Iranu. PZU nie wypłaci odszkodowania za wszelkie zdarzenia, które miały miejsce na obszarze Białorusi, Rosji, Mołdawii i Ukrainy.

Wyłączenia zawarte w umowie o autocasco w PZU:

  1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelki dodatkowy sprzęt o istnieniu którego nie został poinformowany.
  2. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku kradzieży radioodtwarzacza, jeśli nie został on odpowiednio zabezpieczony. Należyte zabezpieczenie jest to przykładowo zabranie do domu panelu ze sprzętu.
  3. PZU nie wypłaci za szkody do wartości wynoszącej 500 złotych. Zapis ten nie jest brany pod uwagę, jeśli pojazd do takiej kwoty został uszkodzony w środku na skutek działań medycznych. Może nastąpić odstąpienie od tej reguły, jednakże musi to zostać zapisane w umowie.
  4. Szkody nie zostaną pokryte, jeśli nastąpiły w przypadku przywłaszczenia samochodu. Ponadto do tego zapisu włączona została kradzież samochodu, która nastąpiła w czasie opisywanego przywłaszczenia.
  5. Klient nie otrzyma również żadnych pieniędzy, jeśli samochód został uszkodzony w środku na skutek nie uruchomienia wszelkich fabrycznych zabezpieczeń. Bardzo dobrym przykładem w tym przypadku jest zapomnienie o zamknięciu pojazdu.

Klient za dodatkową opłatą może rozszerzyć zakres ubezpieczenia autocasco. W takich przypadkach klient może dodatkowo ubezpieczyć samochód, jeśli za jego pomocą dokonywana jest nauka jazdy. Ponadto można ubezpieczyć pojazd, który używany jest do wyścigów samochodowych. Klient może również dopłacić za ubezpieczenie przed kradzieżą na obszarze krajów, gdzie nie obowiązuje standardowa umowa ubezpieczenia AC. W PZU, istnieje również wariant w którym w okresie trwania całej umowy, wartość samochodu jest identyczna oraz nie jest zmniejszana kwota ubezpieczenia za wcześniej opłacone szkody.

Ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy, jeśli klient nie dostarczył udokumentowanych wszelkich niezbędnych informacji.

Warunkiem koniecznym do podpisania umowy autocasco z PZU jest odpowiednie zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą.

W przypadku samochodów, których wartość nie przekracza 50 000 złotych (a także motorowerów, motocykli oraz quadów), ubezpieczyciel wymaga przynajmniej jednego zabezpieczenia, które będzie chroniło przed ewentualną kradzieżą. Pojazdy, których wartość mieści się w przedziale od 50 000 do 200 000 złotych muszą posiadać przynajmniej 2 mechanizmy przeciwko kradzieży. Samochody o wartości powyżej 200 000 złotych potrzebują jeszcze większej ilości zabezpieczeń.

PZU może wymagać potwierdzenia jakości wszystkich mechanizmów antykradzieżowych, przez wyspecjalizowany podmiot.

Zawarta w polisie suma ubezpieczenia równa się wartości pojazdu brutto. Klient z PZU, może również zawrzeć umowę na wartość netto, jeśli może odliczyć VAT.

Obowiązywanie ubezpieczenia rozpoczyna się w kolejnym dniu po podpisaniu umowy. Ubezpieczenie kończy wraz z ostatnim dniem zapisanym w umowie.

Tabela zniżek AC w PZU

Czas trwania bezszkodowego ubezpieczenia w latach % Zniżki
0 0%
1 10%
2 20%
3 25%
4 30%
5 40%
6 50%
7 55%
8 60%

Do ubezpieczenia AC w PZU, bezpłatnie dodawane jest PZU Auto Pomoc.

Więcej szczegółów można uzyskać w regulaminie ubezpieczenia autocasco PZU. Zawarte powyżej informację mają charakter jedynie informacyjny.

Ubezpieczenie samochodowe OC w PZU

opublikowane przez admin

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) jest największą firmą ubezpieczeniową w Polsce. Jej klientami są miliony klientów, którzy posiadają pojazdy mechaniczne. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu mechanicznego. Firma ubezpieczeniowa pokrywa wszelkie szkody wszystkich osób, które wyrządziły szkody w trakcie użytkowania ubezpieczonego pojazdu. W przypadku, gdy następstwem danego zdarzenia drogowego jest utrata zdrowia, śmierć, zniszczenie majątku lub pochodne to wszelkie koszty z tym związane pokrywa zakład ubezpieczeń. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej.

W przypadku, gdy klient ma zawartą umowę o OC z PZU przez okres 12 miesięcy i przynajmniej na 1 dzień przed końcem tej umowy nie powiadomi ubezpieczyciela o chęci rezygnacji to umowa na kolejne 12 miesięcy zostaje zawarta automatycznie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której klient nie opłacił w całości składki za mijający 12 miesięczny okres.

Sprzedaż samochodu

W wariancie, gdy klient sprzedaje swój samochód to wszelkie obowiązki, jak również prawa zapisane w umowie automatycznie są przekazywane na osobę, która nabywa samochód. Osoba, która nabyła samochód może w ciągu okresu 30-dniowego rozwiązać umowę lub zdecydować się na dalsze trwanie umowy podpisanej przez sprzedającego.

Główną zaletą ubezpieczenia OC jest poczucie bezpieczeństwa związane z faktem, że wszelkie szkody wyrządzone innym osobom będą pokrywane przez ubezpieczyciela. Zakupując OC w PZU, klient otrzymuje bezpłatnie Zieloną Kartę.

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcie umowy OC w PZU?

– ilość kilometrów pokonanych przez samochód (przebieg)

– dowód rejestracyjny samochodu

– informację na temat wysokości zniżek u poprzedniego ubezpieczyciela (PZU uwzględnia ten fakt, przy ustalaniu ceny OC)

PZU udziela informacji na temat ubezpieczenia OC przez telefon – 0 801 101 102

Przykładowy koszt OC samochodu osobowego w PZU według poniższych założeń:

Samochód nie będzie używany do prowadzenia działalności gospodarczej

Data kiedy samochód był pierwszy raz zarejestrowany – 2007-06-24

Ilość kilometrów przejechanych przez samochód: 50 000 km

Marka samochodu: VOLKSVAGEN GOLF V 03-08

Ilość drzwi: 4 i więcej

Paliwo: Diesel

Typ samochodu: Golf V 1.9 TDI Q-Line

Typ nadwozia: Hatchback

Skrzynia/Liczba biegów: Manualna/5

ccm/kW/KM: 1896/66/90

Rok produkcji: 2007

Wyposażenie zainstalowane w samochodzie jest  standardowe

Samochód nie posiada systemu przeciw kradzieży, który go lokalizuje.

Miejsce zamieszkania właściciela pojazdu:  Warszawa

Wiek kierowcy: 35 lat

Wysokość zniżki u poprzedniego ubezpieczyciela: 30%

Brak szkód wynikających z OC w ciągu ostatnich 12 miesięcy ubezpieczenia

Nowe ubezpieczenie nie jest kontynuacją ubezpieczenia w PZU

Klient w ciągu ostatniego roku nie ubezpieczał żadnego pojazdu w PZU

Brak wcześniejszej polisy AC

Przybliżona wysokość jednorazowej składki OC na 12 miesięcy: 951 zł

Przybliżona wysokość jednorazowej składki AC na 12 miesięcy: 2914 zł

Przybliżona wysokość jednorazowej składki OC + AC na 12 miesięcy: 3097 zł

PZU Szczecin ul. Matejki 34

opublikowane przez admin

Oddział PZU w Szczecinie

Adres placówki:

ul. Matejki 34
70-952 Szczecin

Województwo:

Zachodniopomorskie

Kontakt:

Tel.: 91 308 20 10
Fax.: 91 308 23 01

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-17:00
Czwartek: 8:00-17:00
Piątek: 8:00-17:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Placówka Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi – OC AC I NW, majątkowymi, zdrowotnymi, inwestycyjnymi, Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi i na życie.

Zostaw swoją opinię w komentarzu na temat jakości obsługi w tym oddziale PZU.

PZU Szczecin ul. Farna 1

opublikowane przez admin

Oddział PZU w Szczecinie

Adres placówki:

ul. Farna 1
70-541 Szczecin

Województwo:

Zachodniopomorskie

Kontakt:

Tel.: 91 308 20 00
Fax.: 91 308 26 34

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-17:00
Czwartek: 8:00-17:00
Piątek: 8:00-17:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Placówka Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi – OC AC I NW, majątkowymi, zdrowotnymi, inwestycyjnymi, Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi i na życie.

Zostaw swoją opinię w komentarzu na temat jakości obsługi w tym oddziale PZU.

PZU Szczecin ul. Lucjana Rydla 52

opublikowane przez admin

Oddział PZU w Szczecinie

Adres placówki:

ul. Lucjana Rydla 52
70-783 Szczecin

Województwo:

Zachodniopomorskie

Kontakt:

Tel.: 91 308 21 71
Fax.: 91 308 20 78

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 9:00-17:00
Środa: 9:00-17:00
Czwartek: 9:00-17:00
Piątek: 9:00-17:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Placówka Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi – OC AC I NW, majątkowymi, zdrowotnymi, inwestycyjnymi, Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi i na życie.

Zostaw swoją opinię w komentarzu na temat jakości obsługi w tym oddziale PZU.

Oddział PZU w Świnoujściu

Adres placówki:

ul. Bolesława Chrobrego 20
72-600 Świnoujście

Województwo:

Zachodniopomorskie

Kontakt:

Tel.: 91 308 22 61
Fax.: 91 308 22 91

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Placówka Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi – OC AC I NW, majątkowymi, zdrowotnymi, inwestycyjnymi, Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi i na życie.

Zostaw swoją opinię w komentarzu na temat jakości obsługi w tym oddziale PZU.

PZU Gryfice ul. Górska 1

opublikowane przez admin

Oddział PZU w Gryficach

Adres placówki:

ul. Górska 1
72-300 Gryfice

Województwo:

Zachodniopomorskie

Kontakt:

Tel.: 91 308 20 61
Fax.: 91 308 29 66

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Placówka Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi – OC AC I NW, majątkowymi, zdrowotnymi, inwestycyjnymi, Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi i na życie.

Zostaw swoją opinię w komentarzu na temat jakości obsługi w tym oddziale PZU.