Aktualnie przeglądasz wpisy z kategorii Allianz.

.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Archiwym kategorii ‘Allianz’

Co może być objęte polisą ubezpieczeniową?

Ubezpieczeniu Mini Car Assistance mogą podlegać samochody osobowe, ciężarowo-osobowe, ciężarowe o ładowności nie przekraczającej  3,5t, motocykle o pojemności silnika powyżej 50cm3, przyczepy kempingowe oraz przyczepy, których ładowność nie przekracza 500 kg. Ubezpieczenie Mini Car Assistance, klient otrzymuje nieodpłatnie do ubezpieczenia OC.

czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW w Allianz

opublikowane przez admin

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca i ewentualni pasażerowie ubezpieczonego samochodu. Allianz pokryje koszty następstwa nieszczęśliwego wypadku, który jest skutkiem związanym z prowadzeniem ubezpieczonego samochodu. Ponadto odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli zdarzenie nastąpiło podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu, w trakcie jego załadunku lub wyładunku, podczas postoju, naprawy lub zatrzymania.

Czas trwania ubezpieczenia NNW wynosi 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia

Klient może wykupić ubezpieczenie na jedną z 4 sum ubezpieczenia, wynoszących odpowiednio –  10 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 złotych. Należy zaznaczyć, że suma ubezpieczenia nie jest dzielona pomiędzy kierowcę i pasażerów. Oznacza to, że każdej osobie znajdującej się w samochodzie podczas wypadku może zostać wypłacona cała kwota ubezpieczenia.

Koszt polisy NNW

Wysokość składki uzależniona jest od sumy ubezpieczenia. Poniżej przedstawimy koszt ubezpieczenia w różnych wariantach dla kierowcy i pasażerów (łącznie do 5 osób)

Suma ubezpieczenia Koszt ubezpieczenia
10 000 zł 50 zł
30 000 zł 130 zł
50 000 zł 220 zł
100 000 zł 440 zł

.

W jakiej wysokości otrzymamy odszkodowanie?

Ubezpieczony otrzymuje procent sumy ubezpieczenia proporcjonalny do procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku uszczerbku powyżej 90%, ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w wysokości podwójnej sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci wypłacana kwota wynosi – % sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie autocasco w Allianz wykupić mogą właściciele samochodów zarejestrowanych w Polsce, które nie mają więcej niż 10 lat. Allianz stosuje system indywidualny w przypadku, gdy klient posiada mniej niż 20 samochodów. W przypadku większej liczby ubezpieczyciel stosuje system flotowy.

Ubezpieczenie obowiązujące w następujących sytuacjach:

– strata, kradzież lub zniszczenie samochodu wraz z wyposażeniem

– działanie sił przyrody (np.: powódź, huragan, grad itp. itd.)

– zniszczenie przez inne osoby

– wypadków i innych zdarzenia drogowe

– podobnych do wyżej wymienionych

Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, państw położonych nad morzem śródziemnym (bez Libii i Algierii) i państw europejskich. Na obszarze Białorusi, Rosji, Mołdawii i Ukrainy z ubezpieczenia została wyłączona ewentualna kradzież samochodu.

Allianz nie wypłaci odszkodowania jeśli:

– wartość szkody nie przekracza kwoty wynoszącej – 500 złotych

zdarzenie drogowe było spowodowane przez osobę ubezpieczoną, która była pijana lub pod wpływem innych środków odurzających

– szkody spowodowane zostały na skutek wyjątkowego niedbalstwa lub winy umyślnej klienta

– osoba kierująca samochodem nie posiadała ważnego prawa jazdy lub innych uprawnień wymaganych lub oddaliła się z miejsca wypadku przed przybyciem policji lub innych służb

– prowadzony samochód nie był zarejestrowany lub nie posiadał aktualnych badań technicznych

– samochód został wykorzystany do popełnienia przestępstwa

– szkody wynikły na ogumieniu

– wynikły na skutek wojny, zamieszek lub innych niepokojów społecznych

– były skutkiem trzęsienia ziemi

– były wynikiem udziału w wyścigach samochodowych

– powstały na skutek naturalnego zużycia lub w trakcie naprawy

– powstały w wyposażeniu niezamontowanym na stałe lub niewskazanym we wniosku o ubezpieczenie

Wyżej zostały wymienione tylko najważniejsze przyczyny, które mogą spowodować odmowę wypłaty odszkodowania. W regulaminie ubezpieczenia znajdują się również inne, które mogą wpłynąć na odmowę.

Na jakiej podstawie ustalana jest składka ubezpieczenia AC?

Wysokość składki OC ustalane jest na podstawie czynników takich jak np.: marka i wartość samochodu, wiek samochodu, miejsce zamieszkania kierowcy, wiek kierowcy, zwyżki i zniżki, ilość rat składki, wielkość udziału własnego oraz zakres ubezpieczenia.

Zniżki i zwyżki

Uzyskanie zniżek możliwe jest pod warunkiem kontynuowania ubezpieczenia. Ubezpieczyciel oferuje zniżkę w wysokości 10% w przypadku podpisania kolejnej umowy na ten sam samochód lub nowy w ciągu 30 dni. Allianz może podnieść wysokość składki w przypadku wystąpienia szkody w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Ustalana jest na podstawie wartości rynkowej samochodu. Suma ubezpieczenia stanowi kwotę do jakiej odpowiada ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia wypadku lub innego zdarzenia.

Suma ubezpieczenia zmniejsza się o każdą wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie OC auta w Allianz

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy. Na krótszy okres, umowę mogą zawrzeć pośrednicy zajmujący się sprzedażą i kupnem samochodów. Ponadto na mniej niż 12 miesięcy można nabyć ubezpieczenie OC, jeśli pojazd zarejestrowany jest czasowo, poza granicami kraju oraz jest historyczny lub wolnobieżny.

Ubezpieczenie obowiązuje w przypadku każdej osoby, która w trakcie i w wyniku użytkowania pojazdu spowodowała szkodę.

Wysokość składki  OC kalkulowana jest na podstawie typu samochodu, rodzaju jego użytkowania, geograficznego obszaru użytkowania, systemu ratalnego lub nie opłacania składki oraz wiek użytkownika samochodu.

Składa może być wyższa w przypadku szkodowej jazdy w czasie poprzedniej polisy ubezpieczeniowej.

Co może wpłynąć na obniżenie ceny naszego OC?

W Allianz można osiągnąć maksymalną zniżkę na ubezpieczenie wynoszącą – 60%. Maksymalną zniżkę można osiągnąć poprzez brak zgłoszonych szkód przez okres 8 lat. Generalnie bezszkodowy czas ubezpieczenia przyczynia się do obniżki składki OC.

Ponadto mniej zapłacimy, jeśli podpisujemy kolejną umowę na OC z zakładem ubezpieczeń Allianz. Nasza polisa będzie tańsza o 10% w przypadku kontynuacji ubezpieczenia konkretnego samochodu, jak również przy podpisywaniu umowy na kolejny. Warunkiem uzyskania 10% zniżki jest bezszkodowość okresu całej wcześniejszej umowy (12 miesięcy).

Po zakończeniu 12 miesięcznego okresu umowa będzie automatycznie odnowiona, jeśli klient nie powiadomi ubezpieczyciela o rezygnacji na dzień przed końcem poprzedniej polisy. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której za poprzedni 12 miesięczny okres, nie zostały opłacone wszystkie raty. W tym przypadku umowa nie zostanie przedłużona automatycznie.

Ubezpieczyciel odpowiada tylko do wysokości sumy gwarancyjnej. W przypadku szkód mienia, suma gwarancyjna jest sumą odpowiadającą równowartości 500 000 euro, zaś w przypadku szkód zaistniałych na osobie do 2 500 000 euro na każdego poszkodowanego.

Zakupując ubezpieczenie OC w Allianz darmowo otrzymujemy Mini Car Assistance.

Czym jest Mini Car Assistance?

Jeśli nasz samochód nie jest technicznie sprawny do jazdy na skutek unieruchomienia, Allianz zorganizuje i pokryje koszt naprawy na miejscu unieruchomienia do równowartości 125 euro.  Ponadto ubezpieczyciel może pokryć koszty holowania do najbliższego zakładu samochodowego również do równowartości 125 euro. Allianz zastrzega, że nie pokryje kosztu nowych części samochodowych.