Aktualnie przeglądasz wpisy z kategorii Ubezpieczyciele.

.

Ankieta

Gdzie planujesz wykupić OC?

Pokaz wynik.

Loading ... Loading ...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”.

Archiwym kategorii ‘Ubezpieczyciele’

Młodzi kierowcy wykupując ubezpieczenie OC lub AC spotykają się z bardzo niemiłą niespodzianką w postaci horrendalnie wysokiej ceny polisy OC i AC. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie ufa umiejętnościom młodych kierowców. Mam to związek z licznymi badaniami, które dowodzą, że młodzi kierowcy są częściej sprawcami wypadków. Statystyki policyjne pokazują, że 40% wszystkich wypadków powodowane jest przez kierowców w wieku od 18 do 24 lat.

czytaj dalej

Ubezpieczenie szyb samochodowych w Uniqa

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie szyb samochodowych w Uniqa swoim zakresem obejmuje szybę przednią, tylnią oraz boczne. Ubezpieczyć można każdy samochód osobowy, ciężarowo-osobowy lub ciężarowy z ładownością nie przekraczającą – 3,5 tony. Samochód podlegający ubezpieczeniu nie może przekraczać 20 lat.

czytaj dalej

Ubezpieczenie Minicasco w PZU

opublikowane przez admin

Ubezpieczenie Minicasco w PZU skierowane jest przede wszystkim dla kierowców, którzy prowadzą swój samochód ostrożnie i bezpiecznie. Ubezpieczenie zabezpiecza również przed konsekwencjami wypadków, które są niezależne od kierowcy. Głównym plusem ubezpieczenia minicasco w PZU jest niska cena, którą preferuje wielu kierowców. Różnica w cenie pomiędzy standardowym autocasco, a minicasco może wynieść w niektórych przypadkach nawet – 1000 zł. Warunkiem niezbędnym do zakupienia minicasco jest nieposiadanie ubezpieczenia autocasco przynajmniej na 90 dni przed podpisaniem umowy.

czytaj dalej

Ubezpieczenie HDI Opony swoim zakresem obejmuje ogumienie samochodu (opony i dętki). Ubezpieczony samochód nie może przekraczać – 3,5 t. HDI Opony obowiązuje na terenie Polski.

czytaj dalej

Najtańsze OC – zniżki i zwyżki

opublikowane przez admin

Zakres ubezpieczenia OC regulowany jest ustawowo, więc z całą pewnością warto poszukać najtańszej ofert. Ubezpieczenie OC w przypadku wypadku z naszej winy ochrania pojazd osoby poszkodowanej.  W takiej sytuacji możemy ochronić siebie, jedynie poprzez wykupienie ubezpieczenia autocasco. Droższa polisa OC nie daje nam jakichkolwiek dodatkowych korzyści.

czytaj dalej

Ubezpieczenie floty samochodowej wybierają przedsiębiorstwa posiadające więcej niż kilka-kilkanaście samochodów, firmy leasingowe i zajmujące się zarządzaniem flotą samochodową. Z roku na roku liczba takich firm rośnie, więc zainteresowanie ubezpieczeniem floty samochodowej będzie coraz większe.

czytaj dalej

Jaki wpływ ma kierowanie samochodem po wpływem alkoholu na ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC? Kierowca, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu utraci prawo jady, może zostać skazany na karę więzienia, jak również prawdopodobnie poniesie spore koszty finansowe. Ponadto osoba, która przyzwoliła na prowadzenie swojego samochodu kierowcy pod wpływem alkoholu, również może ponieść ubezpieczeniowe konsekwencje.

czytaj dalej

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują wiele różnego rodzaju pułapek, które mają na celu maksymalizację ich zysku. Ofiarami tego typu działań są kierowcy, którzy są zazwyczaj na słabszej pozycji w stosunku do wielkich firm ubezpieczeniowych. Najczęściej stosowanymi „kruczkami” jest zaniżanie sumy należnego odszkodowania, podważanie rachunków lub stosownie innych ukrytych warunków.

czytaj dalej

Ubezpieczenie oferowane jest w wariancie Komfort lub Super.

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc mogą zakupić posiadacze samochodów osobowych, kempingowych, ciężarowych o masie do 3,5 tony, ciężarowych o ładowności do 2 ton, motocykli, mikrobusów oraz przyczep kempingowych.

czytaj dalej

Co może być objęte polisą ubezpieczeniową?

Ubezpieczeniu Mini Car Assistance mogą podlegać samochody osobowe, ciężarowo-osobowe, ciężarowe o ładowności nie przekraczającej  3,5t, motocykle o pojemności silnika powyżej 50cm3, przyczepy kempingowe oraz przyczepy, których ładowność nie przekracza 500 kg. Ubezpieczenie Mini Car Assistance, klient otrzymuje nieodpłatnie do ubezpieczenia OC.

czytaj dalej

Ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe, jednakże w wielu sytuacjach bywa przydatne, a w innych nawet konieczne. W przypadku samochodu zakupionego na kredyt lub w leasingu, bank wymaga zakupienia ubezpieczenia AC. W poniższym artykule postaramy się zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze aspekty związane z tym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie AC w przeciwieństwie do OC nie różni się tylko ceną nabycia, lecz także czynnikami takimi jak np..:  zakres ochrony ubezpieczeniowej, suma ubezpieczenia, udział własny ubezpieczonego, sposób wypłaty odszkodowania oraz wyłączeniami odpowiedzialności. W przypadku OC, zakup najtańszego jest sensowy, jednakże odnośnie AC, zasada ta się już nie zawsze sprawdza.

Klient wykupując w danym towarzystwie ubezpieczenie OC, nie musi jednocześnie zakupywać AC. Klienci  zazwyczaj kupują ubezpieczenie OC i AC w pakiecie, co nie zawsze jest opłacalne, mimo często stosowanych zniżek za zakup ubezpieczenia razem.

Czym są ogólne warunki ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia OC jest zawsze taki sam, ponieważ jest zapisany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczyciel nie może dowolnie zmienić. W przypadku autocasco, zakres ubezpieczenia zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia w umowie. Z tego powodu poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w dowolny sposób tworzą zakres ubezpieczenia AC. Niektóre towarzystwa dopuszczają za dodatkową opłatą jego rozszerzenie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują kilka poziomów ubezpieczenia autocasco. Najtańszy najczęściej swoim zakresem nie obejmuje odpowiedzialności za ewentualną kradzież pojazdu. Chcąc się zabezpieczyć na wypadek kradzieży należy wybrać pakiet pełny, który jest droższy.

Wyłączenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zakłady ubezpieczeń w celu wyłączenia swojej odpowiedzialności za niektóre sytuacje stosują tzw. „wyłączenia” zawarte w umowie. W ten sposób nie biorą na siebie odpowiedzialności za zdarzenia, które są w nich zawarte. Z tego powodu, warto dokładnie czytać tę część umowy ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Odgrywa ona zasadnicza rolę w każdym ubezpieczeniu autocasco. Suma ubezpieczenia określa górną finansową granice do której odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe. Powinna w sposób realny być proporcjonalna do wartości samochodu. Ze zrozumiałych przyczyn, im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka na AC. W praktyce bardzo rzadko wypłacana jest cała suma ubezpieczenia, chyba, że dany klient wykupił opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia. Taka opcja gwarantuje wypłatę całej sumy ubezpieczenia w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Generalnie nie ma sensu przeszacowywanie sumy ubezpieczenia, ponieważ zazwyczaj jedynym skutkiem takiego działania jest wyższa składka. Oczywiście niedoszacowanie sumy ubezpieczenia również jest niekorzystne, ponieważ w razie wypadku może nie pokryć całkowitych strat.

Udział własny

Na sumę ewentualnego odszkodowania, jak również wysokość składki wypływ ma udział własny. Jest to zawarta w warunkach ubezpieczenia (wartościowo lub procentowo) część ewentualnej szkody, która będzie pokryta przez klienta. W ten sposób towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają zakres własnej odpowiedzialności. Suma wypłacanego odszkodowania będzie pomniejszona o wartość udziału własnego klienta. Za dodatkową opłatą można go znieść.

Franszyza integralna

Jest to wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego za niewielkie szkody, które nie przekraczają 500 złotych lub 1% sumy ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu ubezpieczyciele eliminują z zakresu swojej odpowiedzialności wszelkie niewielkie szkody.

Pamiętajmy, że wszelkie ubezpieczenia będą obowiązywały, jeśli do towarzystwa ubezpieczeniowego dostarczymy elementy zadeklarowane w umowie, jak np.: kluczyki, sterowniki, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny itp.

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW w PZU

opublikowane przez admin

Ubezpieczeniu NNW podlegają następstwa nieszczęśliwych wypadków, które są wynikiem kierowania ubezpieczonego samochodu, powstały w trakcie jego naprawy, w czasie wsiadania, wysiadania, przebywania w środku, załadunku lub tankowania.  W szczegółowym regulaminie można znaleźć, jeszcze inne, bardziej szczegółowe sytuacje. Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze Polski, jak również poza jej granicami.

Suma ubezpieczenia

Ustalana jest w trakcie uzgodnień klienta z PZU, jako wielokrotność kwoty – 1000 złotych. Suma ubezpieczenia nie może być niższa od 5000 złotych, jak również wyższa od 100 000 złotych.

Wysokość odszkodowania

W przypadku doznania 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaca całą sumę ubezpieczenia. W przypadku mniejszego niż 100% uszczerbku, wypłacany jest procent  sumy ubezpieczenia wprost proporcjonalny do procenta uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo – 60% uszczerbku na zdrowiu będzie skutkowało wypłatą – 60% sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci, PZU wypłaci całą sumę ubezpieczenia.

Okresowa niezdolność do pracy wynikła z wypadku skutkuje wypłatą 1 promila sumy ubezpieczeniowej za każdy dzień niezdolności, przy czym nie dłużej niż przez 60 dni. Ponadto ubezpieczyciel zwróci koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych do 10% sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 10 000 złotych.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli kierujący pojazdem nie posiadał prawem wymaganych uprawnień, był pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, prowadził pojazd niezarejestrowany lub nieposiadający aktualnego dowodu rejestracyjnego. Ponadto odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli pasażer był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przyczynił się do spowodowania nieszczęśliwego zdarzenia lub wiedział o kierowcy, który kierował pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W regulaminie umowy ubezpieczenia NNW można znaleźć jeszcze inne sytuacje i bardziej szczegółowe warunki.